Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

Законом відкрито шлях до об’єднання громад

 

5 березня 2015 набрав чинності Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII, який регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.  

Він став наступним кроком на шляху до децентралізації влади, про яку було анонсовано ще в 2014 році. Нагадаємо, що попередні кроки були здійснені в грудні 2014 року, коли були прийняті зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, якими була запроваджена фінансова децентралізація. Так, зокрема, Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» став відправним пунктом для стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних територіальних громад через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Як результат об’єднання, такі громади наділяються повноваженнями, рівнозначними повноваженням міст обласного значення. Натомість територіальні громади, які не візьмуть участі в об’єднанні, залишаються осторонь цього процесу та позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися. Отже, об’єднання територіальних громад має стати запорукою переходу місцевого самоврядування на новий рівень.

Також нагадуємо, що Попаснянською міською радою у 2015 році було здійснено спробу об’єднання територіальних громад, але вона, нажаль, не завершилася успіхом, оскільки Комишувахська селищна рада відхилила пропозицію щодо об’єднання.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» створює законодавче підґрунтя для формування спроможних територіальних громад відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Закон має на меті децентралізацію публічної влади із реальним забезпеченням загальновизнаних європейських принципів організаційної, правової та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. 

Прийняття цього закону дає можливість кільком територіальним громадам (сільським, селищним або міським) об’єднуватися, що в свою чергу дає їм можливість отримувати додатково фінансування другого бюджетного рівня – доходів районного бюджету. Фактично такі об’єднання громад матимуть повноваження і ресурси на рівні міст обласного значення.

Зазначимо, що процес об’єднання територіальних громад передбачає обов’язкове громадське обговорення. 

Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, громада, центром якої визначено селище, – селищною, а громада, центром якої визначено село, – сільською територіальною громадою. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади. Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

Відповідно до Закону добровільне об’єднання територіальних громад здійснюється з дотриманням таких умов:

1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад можуть бути:

1) сільський, селищний, міський голова;

2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;

3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).

Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання. Водночас відповідна обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об’єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів відповідної ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови.

Окремо зазначимо, що Закон вносить зміни до положень Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», коригуючи поняття територіальної громади у ст. 6 документу та доповнюючи його новим поняттям у ст. 14-1. «Староста». Зокрема, передбачено, що у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування. Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади, у якому визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости. Староста обирається в порядку, визначеному законом, і є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Сьогодні точиться чимало дискусій, багато сільських рад апелюють до того, що в них забрали податок на доходи фізичних осіб (25%) і передали на більш вищі рівні бюджету. Однак, коли вони об’єднаюся, такі територіальні об’єднання зможуть отримувати податок на доходи фізичних осіб на рівні 60%. Як це зараз розписано у бюджетному кодексі 2015 року для районних бюджетів.

Отже є фінансова мотивація і логіка для об’єднань, і це є базисом добровільності.

Держава не змушує об’єднуватись, а відкриває можливості для того щоб громади могли більше отримувати доходів і відповідно на свій розсуд більше розпоряджатись видатками по місцевим бюджетам.

Крім того, територіальні громади, які вирішили об’єднатися, отримуватимуть інформаційну, організаційну та фінансову підтримку від держави шляхом виділення їм субвенцій на формування необхідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку таких територіальних громад. 

Здійснення об’єднання територіальних громад дасть змогу запровадити сучасні механізми і сформувати успішний досвід у реалізації проектів розвитку територій. Адже основна мета цього процесу — формування ефективної регіональної політики, яка забезпечить єдність усієї державної території, вирівнювання диспропорцій у регіональному розвитку, що вирівняє якість людського життя людини незалежно від місця проживання.

Міським головою, розпорядженням від 27.03.2017 № 56 «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст» ініційовано добровільне об’єднання територіальних громад Врубівської селищної ради та Комишуваської селищної ради в Попаснянську територіальну громаду з центром у місті Попасна. З цього часу починається громадське обговорення пропозиції щодо об’єднання вищевказаних територіальних громад протягом 30 днів, яке здійснюється в порядку та у формах, визначених Порядком проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, який затверджений рішенням міської ради від 25.06.2015. 

Пропозиції (зауваження) щодо можливості об’єднання територіальних громад, подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

Пропозиції (зауваження) просимо надсилати на адресу Попаснянської міської ради: 93301, Луганська область, м. Попасна, вул. Мічуріна, 1, або електронною поштою на адресу: [email protected]ukr.net.

Сподіваємося, що у обговоренні цього важливого і дійсно історичного питання для нашого міста, візьме участь кожен мешканець міста.

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради

В.П.КОВАЛЕНКО

 

 

Розпорядження міського голови № 67 від 25.06.2015 "Про ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст"

Окремі аспекти впровадження Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Отчет о работе исполкома городского совета по проведению общественных слушаний по вопросу добровольного объединения территориальных громад

Розпорядження міського голови № 56 від 27.03.2017 "Про ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст"

Рішення 86 сесії міської ради № 86/11 від 12.05.2017 "Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад"

Важливо!
 • Просимо надавати інформацію про цивільних громадян Попаснянської територіальної громади поранених/загиблих внаслідок ворожих обстрілів для передачі Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
 • До уваги внутрішньо-переміщених осіб Попаснянської міської територіальної громади
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Реформа оплати праці

  Реформа оплати праці

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції