Попаснянська міська військова адміністрація

Поштова адреса для листування: 61003, м.Харків, майдан Конституції, 1, під'їзд 4

04.06.2021

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація  повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт розпорядження керівника Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації «Про місцеві податки та збори».

Регуляторний акт розроблено відповідно до п. 6 ч. 1 ст.4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

Розробник: Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.

Мета проєкту: встановлення на території Попаснянської міської територіальної громади податків та зборів у відповідності до Податкового кодексу України та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стислий зміст регуляторного акту.

 З метою дотримання регуляторної процедури, вимог бюджетного та податного законодавства, Попаснянською міською військово-цивільною адміністрацією підготовлено проєкт регуляторного акта – проєкт розпорядження керівника Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації «Про місцеві податки та збори» та Аналіз впливу регуляторного акта, який регулюватиме організаційні та економічні відносини, пов’язані з нарахуванням та сплатою місцевих податків і зборів до бюджету міської територіальної громади. В зазначеному проєкті регуляторного акта також пропонується затвердити місцеві податки та збори відповідно до вимог чинного податкового та бюджетного законодавства України та, зокрема, встановити відповідні ставки та пільги по відповідним місцевим податкам і зборам, які будуть застосовуватись на території Попаснянської міської територіальної громади.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII, «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січня 2020 року № 466-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською військово-цивільною адміністрацією за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 227).

 

04.09.2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про скасування рішення Попаснянської міської ради від 14.11.2018 № 100/7 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна». 

Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.ст. 25, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: виконавчий комітет Попаснянської міської ради.

Мета проєкту: скасування рішення Попаснянської міської ради від 14.11.2018 № 100/7 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна».

 

Стислий зміст регуляторного акту.

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 № 132-ІX внесені зміни, зокрема, шляхом виключення статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повністю скасовується пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (дане положення набирає чинності з 01.01.2021 року). Також, Законом виключено частину п’яту статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  та доповнено статтю 7 частиною шостою наступного змісту: «6. Органам, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, матеріальних або нематеріальних активів, у тому числі здійснення будівництва об’єктів».

Враховуючи вищевикладене, рішення Попаснянської міської ради від 14.11.2018 № 100/7 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна» має бути скасовано.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 232).

 

 

21.08.2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про оренду комунального майна територіальної громади міста Попасна».

Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483, ст.ст. 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Мета проєкту: приведення у відповідність до вимог чинного законодавства механізму передачі в оренду комунального майна територіальної громади міста Попасна, врегулювання правових і фінансових відносин між підприємствами, організаціями, установами, закладами та фізичними і юридичними особами, які виникають під час передачі в оренду  комунального майна територіальної громади міста Попасна.

 

Стислий зміст регуляторного акту

 

З метою дотримання регуляторної процедури, вимог Господарського та Цивільного кодексів, юридичним відділом виконавчого комітету Попаснянської міської ради підготовлено проєкт регуляторного акта – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про оренду комунального майна територіальної громади міста Попасна» та Аналіз впливу регуляторного акта, який регулюватиме правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Попасна.

Проєкт рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні».  Рішення приймається  в зв’язку з набуттям чинності Закону України від 03.10.2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців після прийняття регуляторного акта. Повторне відстеження – через 1 рік після набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226, 232).

 

21.08.2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Положення про оренду землі на території Попаснянської міської ради».

Регуляторний акт розроблено відповідно до п. 34 ст. 26, ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Мета проєкту: спрощення процедури оформлення договорів оренди землі на території Попаснянської міської ради, досягнення прозорості цього процесу, а також для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства механізму оформлення договорів оренди землі.

 

Стислий зміст регуляторного акту

 

З метою дотримання регуляторної процедури, вимог Земельного, Цивільного, Господарського та Податкового кодексів, юридичним відділом виконавчого комітету Попаснянської міської ради підготовлено проєкт регуляторного акта – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Положення  про оренду землі на території Попаснянської міської ради» та Аналіз впливу регуляторного акта, який регулюватиме правовідносини між Попаснянською міською радою, як суб'єктом права на землю, та особами, які виявили бажання отримати в користування земельну ділянку комунальної власності територіальної громади міста Попасна, визначити чітку процедуру погодження підготовлених документів, єдиний порядок передачі земельної ділянки в оренду, зміни, припинення і поновлення договору оренди землі, справляння орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Попасна.

Проєкт рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 03.03.2004 № 220.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців після прийняття регуляторного акта. Повторне відстеження – через 1 рік після набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

31.07.2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті».

Регуляторний акт розроблено відповідно до пп.2 п. «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розробник: відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

Стислий зміст регуляторного акту

 

Даний регуляторний акт запроваджується з метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, формування цінової політики, створення умов для функціонування сфери пасажирських перевезень на принципах самоокупності, підвищення рівня безпеки руху при перевезенні пасажирів, зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.

Проєкт рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання ним чинності або набранням  чинності  більшістю  його положень. Повторне відстеження буде здійснено через 1 рік з дня набрання ним чинності.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 231).

 

24.04.2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про скасування рішення Попаснянської міської ради від 25.07.2012 «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єктів  поводження з небезпечними відходами на території м. Попасна». 

Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.ст. 25,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: виконавчий комітет Попаснянської міської ради.

Мета проєкту: скасування рішення Попаснянської міської ради від 25.07.2012 № 28/5 «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Попасна».

Стислий зміст регуляторного акту.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09.04.2014 № 1193-VII внесені зміни, зокрема до статті 21 Закону України «Про відходи» та пункту 151 Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру» від 19.05.2011 № 3392-VI, а саме: з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності виключено дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, відповідно, з повноважень органів місцевого самоврядування виключено видачу такого дозволу. Також, постановою КМУ від 18.02.2019                  № 118 скасовано Постанову КМУ від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення і розміщення відходів», на підставі якої було розроблено Порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Попасна.

Враховуючи вищевикладене, рішення Попаснянської міської ради від 25.07.2012                           № 28/5 «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Попасна» має бути скасовано.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 232).

 

 17.04.2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради».

 

Регуляторний акт розроблено відповідно до ст. ст. 25, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: виконавчий комітет Попаснянської міської ради.

Мета проєкту: затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги»  та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Стислий зміст регуляторного акту.

З метою дотримання регуляторної процедури, вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами), рішення Попаснянської міської ради від 02.04.2020 № 113/5 «Про створення Центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Попаснянської міської ради», виконавчим комітетом Попаснянської міської ради підготовлено проєкт регуляторного акта – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради» та Аналіз впливу регуляторного акта.

Для повноцінного функціонування ЦНАП існує потреба розробки та прийняття нормативно-правових актів, які регламентують роботу ЦНАП, розробки та затвердження нових документів, у тому числі Регламенту ЦНАП як регуляторного акта. Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді, має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, що значно зменшуватиме часові та фізичні витрати мешканців і суб’єктів господарювання.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 232).

 

 10.04.2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про місцеві податки та збори на 2021 рік».

Регуляторний акт розроблено відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: виконавчий комітет Попаснянської міської ради.

Мета проекту: встановлення на території Попаснянської міської ради місцевих податків та зборів у відповідності до Податкового кодексу України та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стислий зміст регуляторного акту

З метою дотримання регуляторної процедури, вимог бюджетного та податного законодавства, виконавчим комітетом Попаснянської міської ради підготовлено проєкт регуляторного акта – проєкт рішення Попаснянської міської ради «Про місцеві податки та збори на 2021 рік» та Аналіз впливу регуляторного акта, який регулюватиме організаційні та економічні відносини, пов’язані з нарахуванням та сплатою місцевих податків і зборів до бюджету міста в 2021 році. В зазначеному проєкті регуляторного акта також пропонується затвердити місцеві податки та збори відповідно до вимог чинного податкового та бюджетного законодавства України та, зокрема, встановити відповідні ставки та пільги по відповідним місцевим податкам і зборам, які будуть застосовуватись в 2021 податковому (звітному) році.

Проєкт рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

12.11.2019

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 19.04.2011 № 69 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Попасна».

Регуляторний акт розроблено відповідно до пп.13 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Стислий зміст регуляторного акту 

Основною метою прийняття регуляторного акту є встановлення на території Попаснянської міської ради єдиного функціонального механізму надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, який буде повністю відповідати вимогам діючого законодавства України.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після проведення базового відстеження. Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде опубліковано на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

13.09.2019

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження Положення про порядок перепланування, переобладнання, реконструкції житлових та нежитлових приміщень, зміни їх функціонального призначення на території Попаснянської міської ради».

Регуляторний акт розроблено відповідно до пп.1 п. а ч.1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Стислий зміст регуляторного акту

Основною метою прийняття регуляторного акту є встановлення на території Попаснянської міської ради єдиного функціонального механізму надання дозволу на перепланування, переобладнання, реконструкцію житлових та нежитлових приміщень, зміни їх функціонального призначення, забезпечення конституційних прав громадян та юридичних осіб на володіння, користування та розпорядження власним нерухомим майном.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу Української РСР, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1024 «Про внесення змін до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків».

Базове відстеження буде здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Проект рішення та аналіз  регуляторного впливу буде опубліковано на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

16.08.2019

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради «Про внесення змін до рішення Попаснянської міської ради від 14.11.2018 № 100/7 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м.Попасна».

Регуляторний акт розроблено відповідно до пп.1 п. а ч.1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: юридичний відділ Попаснянської міської ради.

Стислий зміст регуляторного акту

Прийняття змін до Проекту залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Попасна забезпечить застосування прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів внесків забудовників та контролю по їх сплаті.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

Базове відстеження буде здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

19.04.2019                                                                                                             

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради «Про місцеві податки та збори на 2020 рік».

Регуляторний акт розроблено відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розробник: виконавчий комітет Попаснянської міської ради.

Мета проекту: встановлення на території Попаснянської міської ради місцевих податків та зборів у відповідності до Податкового кодексу України та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стислий зміст регуляторного акту 

З метою дотримання регуляторної процедури, вимог бюджетного та податного законодавства, виконавчим комітетом Попаснянської міської ради підготовлено проект регуляторного акта – проект рішення Попаснянської міської ради «Про місцеві податки та збори на 2020 рік» та Аналіз впливу регуляторного акта, який регулюватиме організаційні та економічні відносини, пов’язані з нарахуванням та сплатою місцевих податків і зборів до бюджету міста в 2020 році. В зазначеному проекті регуляторного акта також пропонується затвердити місцеві податки та збори відповідно до вимог чинного податкового та бюджетного законодавства України та, зокрема, встановити відповідні ставки та пільги по відповідним місцевим податкам і зборам, які будуть застосовуватись в 2020 податковому (звітному) році.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

21.11.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. ст. 9, 13 Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій Попаснянська міська рада повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради: «Про внесення змін до рішення Попаснянської міської ради від 14.07.2011 № 13/10 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна» (зі змінами)».

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради. 

Стислий зміст регуляторного акту

Основною метою прийняття регуляторного акту є покращення здійснення благоустрою території міста, приведення діючих на сьогоднішній день Правил благоустрою території м. Попасна у відповідність до вимог чинного законодавства.      

Регуляторний акт розроблено відповідно до ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 44 ч.1  ст. 26, ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік, періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу - на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою: http://popasn-gorsovet.gov.ua/, в розділі «Регуляторна діяльність» та в газеті «Попаснянський вісник».

Зауваження та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 226), електронною поштою: vuconcom@ukr.net.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу опубліковано на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради http://popasn-gorsovet.gov.ua/  в розділі «Регуляторна діяльність».

 

09.11.18

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження Порядку проведення земляних робіт на території міста Попасна».

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

Стислий зміст регуляторного акта. 

Основною метою прийняття регуляторного акта є впорядкування робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою та своєчасне відновлення цих об’єктів.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870.

Базове відстеження буду здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде опубліковано на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу виконавчим комітетом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 231).

 

17.08.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Попасна на 2018-2022 роки».

Розробник: відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

Стислий зміст регуляторного акта

Основною метою прийняття регуляторного акта є впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання міста Попасна в належному санітарному стані, враховуючи зростання фактичних обсягів накопичення твердих побутових відходів та зміни їх морфологічного складу.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259.

Базове відстеження буду здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде опубліковано на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу виконавчим комітетом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 231).

 

06.07.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – проект рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна».

Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Стислий зміст регуляторного акту. 

Основною метою прийняття регуляторного акта є упорядкування взаємовідношень у сфері ритуальних послуг на території м. Попасна.

Згідно з Законом України «Про поховання та похоронну справу»:

-          організація діяльності в галузі поховання померлих здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами;

-          надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 8 цього  Закону, здійснюється ритуальними службами або за договором суб'єктами господарювання  інших форм власності. Вартість таких послуг встановлюється в порядку і в межах, встановлених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Тобто виконавчим органам необхідно врегулювати питання щодо єдиного порядку для встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг для суб’єктів господарювання.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування», «Про поховання та похоронну справу» та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Базове відстеження буду здійснено до набрання чинності регуляторним актом. Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акту. Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 231).

 

29.06.2018

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про скасування рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 18 жовтня 2013 року № 117 «Про заборону роздрібної торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Попасна». 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде опубліковано на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

15.06.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

 Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна» (далі - Порядок).

Регуляторний акт розроблено відповідно до пп.1 п. а ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

Стислий зміст регуляторного акту.

Прийняття даного проекту Порядку залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інф­раструктури м. Попасна забезпечить застосування прозо­рого організаційно-економічного механізму визначення розмірів внесків забудовників та контролю по їх сплаті.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місце­вого самоврядування.

Базове відстеження буду здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

15.06.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) в нічний час».

Регуляторний акт розроблено відповідно до п.441 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розробник: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

Стислий зміст регуляторного акту.

 

Основною метою прийняття регуляторного акта є обмеження розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо серед молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпеченню громадського спокою та правопорядку.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», ст. ст. 140, 146 Конституції України та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Базове відстеження буду здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності. Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

24.02.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), виконком Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті».

Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розробник: відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

Стислий зміст регуляторного акту 

Даний регуляторний акт запроваджується з метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, формування цінової політики, створення умов для функціонування сфери пасажирських перевезень на принципах самоокупності, підвищення рівня безпеки руху при перевезенні пасажирів, зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування» та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання ним чинності або набранням чинності більшістю його положень. Повторне відстеження буде здійснено через 1 рік з дня набрання ним чинності.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 231).

 

27.01.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Програми приватизацію майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-2020 роки».

 

Стислий зміст регуляторного акту. 

Прийняття даного проекту Програми надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають інтереси у розвитку підприємництва на території міста, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для громади міста та покупців.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України: «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та інших нормативно-правових актів, та з урахуванням Методики проведення аналіз впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Оскільки на цей час не має Закону України «Про приватизацію об’єктів комунальної власності», для здійснення процедури приватизації комунального майна територіальної громади міста Попасна необхідно прийняти зазначене рішення.

Базове відстеження буду здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу – на офіційному сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет за адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. 226).

 

02.09.2016

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту

     Керуючись ст.9 Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту  регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради «Про внесення змін до рішення Попаснянської міської ради від 24.12.2015 № 71/9 «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна».                       

Стислий зміст регуляторного акту

     Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою вдосконалення нормативно-правової бази, врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності, на виконання рішення Попаснянської міської ради «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 26.11.2015 № 70/10 «Про План діяльності Попаснянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» від 26.05.2016 № 76/5, та приведення орендних відносин у відповідність з вимогами чинного законодавства України.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу - на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність».

     Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 226).

 

 

28.01.2016  

                                                                                                                                                                         Повідомлення

 про оприлюднення проекту регуляторного акту

 

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Попаснянська  міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста на 2016 рік».

                     

Стислий зміст регуляторного акту

            Прийняття даного проекту Програми надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають інтереси у розвитку підприємництва на території міста, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для громади міста та покупців.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та інших нормативно-правових актів та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Оскільки на цей час немає Закону України «Про приватизацію об’єктів комунальної власності» для здійснення процедури приватизації  комунального майна територіальної громади міста Попасна, необхідно прийняти зазначене рішення.

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність».

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 26).

 

 

06.11.2015

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту

 

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» (зі змінами) Попаснянська  міська рада  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна».  

                     

Стислий зміст регуляторного акту

       Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Попасна

Даний регуляторний акт запроваджується з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Попасна, та приведення орендних відносин у відповідність з вимогами чинного законодавства України.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua в розділі «Регуляторна діяльність».

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу Попаснянською міською радою за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 26).

 

29.05.2015

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту 

 

Керуючись ст.9 Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконком Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає ПП «Центроград-Попасна» бюджетним організаціям та іншим споживачам». Розробник: відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

                                 Стислий зміст регуляторного акту

 

Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Даний регуляторний акт запроваджується з метою підвищення якості надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, які надає ПП «Центроград-Попасна» бюджетним організаціям та іншим споживачам, формування цінової політики, створення умов для надання послуг з вивезення ТПВ у повному обсязі.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік після базового відстеження.

 

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу - на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 32).

26.06.2014 Повідомлення про оприлюднення  проекту регуляторного акта.

       Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акта – проект рішення  виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті».

 Стислий зміст регуляторного акту

        Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Даний регуляторний акт запроваджується з метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, формування цінової політики, створення умов для функціонування сфери пасажирських перевезень на принципах самоокупності, підвищення рівня безпеки руху при перевезенні пасажирів, зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.

 Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік після базового відстеження.

 Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http:// popasn-gorsovet.gov.ua.

          Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

16.04.2014 Повідомлення

                 про оприлюднення  проекту регуляторного акта.

      Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акта – проект рішення  Попаснянської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2011 № 31/1 «Про місцеві податки і збори в м.Попасна» (зі змінами).

 Стислий зміст регуляторного акту

        Регуляторний акт розроблено відповідно до п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,  обліку та звітності», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» із змінами, Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

 Даний регуляторний акт запроваджується з метою недопущення втрат бюджету на виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій.

 Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік після базового відстеження.

 Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua .

          Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

13.09.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради: «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає ПП «Елітжитлком».

 

Стислий зміст регуляторного акту

Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови кабінету міністрів України від 26 липня 2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження - через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту, відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу - на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом одгого місяця з дати оприлюднення проекту рішення про аналіз регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб.31)

13.09.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради: «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає ПП «Центроград-Попасна».

 

Стислий зміст регуляторного акту

Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови кабінету міністрів України від 26 липня 2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження - через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту, відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу - на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом одгого місяця з дати оприлюднення проекту рішення про аналіз регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб.31)

28.08.2013

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст. 9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконавчий комітет Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради: «Про заборону роздрібної торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом  (крім безалкогольного) на території м.Попасна».

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854 «По затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 26).

Повідомлення

 15.05.2013           про оприлюднення проекту регуляторного акту

Керуючись ст.9 Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради: «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Попасна».

 

Стислий зміст регуляторного акту

Регуляторний акт розроблено відповідно до підпункту 9 пункту «а», підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», статті 3 Закону України «Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби, впорядкування та забезпечення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Попасна.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу - на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 26).

06.02.2013

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст. 9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради:

«Про затвердження Порядку розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у м. Попасна (нова редакція)».

 

Стислий зміст проекту регуляторного акту

       Проект регуляторного акту розроблено відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Даний проект регуляторного акту запроваджується з метою впорядкування та оперативного вирішення питань, пов’язаних із розташуванням тимчасових споруд (металевих гаражів).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік після базового відстеження.

Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  06 лютого 2013 року на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у розділі «Регуляторная деятельность» у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. № 27), тел. (06474) 2-03-89 або на електронну адресу: vuconcom @ yandex. ru.

 28.11.2012р.

        Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту.

 

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення   виконачого комітету  Попаснянської міської ради:

« Про  затвердження   Порядку перепланування жилих та нежилих приміщень у будинках в м. Попасна»  

   Зазначений проект рішення  з аналізом  регуляторного  впливу  буде   надруковано  у міській  газеті  „Попаснянский вестник ” № 50  від 12.12.2012 року.

Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  опублікування  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 25).

07.11.2012р.

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акта.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акта – проект рішення  Попаснянської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради шостого скликання від 21.12.2011р. № 20/8 «Про внесення змін до рішення міської ради шостого скликання від 14.07.2011р. № 13/1 «Про місцеві податки і збори в м. Попасна» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,  обліку та звітності», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» із змінами.

Даний регуляторний акт запроваджується з метою недопущення втрат бюджету на виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до 01.08. 2013 р. (по підсумках 1 півріччя 2013 року), повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info .

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

 05.09.2012р.

 Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради:

«Про внесення змін до рішення міської ради шостого скликання від 14.07.2011 р.  № 13/10 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна».   

                     

Стислий зміст регуляторного акту 

       Регуляторний акт розроблено відповідно до ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою подальшого поліпшення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою міста Попасна в належному стані, приведення чинних Правил благоустрою у відповідність до діючого законодавства.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info в розділі «Регуляторна політика».

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 26).

    06.06.2012р.

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради:

«Про затвердження положення про порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території м.Попасна» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.21 Закону України «Про відходи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.13 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою регулювання порядку видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території Попаснянської міської ради. Цим рішенням чітко визначаються порядок видачі дозволу, перелік документів, необхідний для його отримання.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 32).

03.05.2012р.

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради:

«Про затвердження правил утримання домашніх тварин у м. Попасна».

 

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закону України «Про місцеве самоврядування України», Закону України «Про тваринний світ», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Методичних рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах, затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 р. № 175.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік після базового відстеження.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу

На офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. № 27), тел. (06474) 2-03-89 або на електронну адресу: vuconcom @ yandex. ru.

     14.03.2012г.

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради:

«Про програму приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою підвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міста, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до міського бюджету м. Попасна. Цим рішенням чітко визначаються основні цілі, пріоритети, завдання, способи приватизації та відповідні заходи.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

         14.03.2012г.

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради:

«Про затвердження Порядку розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у м. Попасна».

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою впорядкування та оперативного вирішення питань, пов’язаних із розташуванням тимчасових споруд (металевих гаражів).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік після базового відстеження.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  7 березня 2012 року на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб. № 27), тел. (06474) 2-03-89 або на електронну адресу: [email protected].

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,                       обліку та звітності».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою недопущення втрат бюджету на виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до 01.08. 2012 р. (по підсумках 1 півріччя 2012 року), повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info та у міськрайонній газеті «Попаснянский вестник».

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення  Попаснянської міської ради «Про встановлення розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста Попасна та затвердження порядку визначення розміру інвестиційного внеску інвесторів, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури м.  Попасна».

            З метою компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників до благоустрою території міста, відповідно до ст.40 Закону України « Про  регулювання    містобудівної діяльності»,  статтею 10 Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», статтею 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», пунктом 2 статті 177 Господарського кодексу України, статтями 27, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою створення прозорого порядку внесення інвестиційного внеску, упорядкування господарчо-правових відносин між забудовником та міською радою в цієї галузі, управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради підготувало проект рішення міської ради «Про встановлення розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста  Попасна та затвердження порядку визначення розміру інвестиційного внеску інвесторів, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури м. Попасна».

            На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, з метою прийняття від громадськості та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до визначеного рішення,  буде розміщено на офіційному веб-сайті   Попаснянської міської ради  у інформаційній мережі Інтернет за адресою  http://gorsovet.popasnaya.info Аналіз регуляторного впливу та проект рішення міської ради «Про встановлення розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста  Попасна та затвердження порядку визначення розміру інвестиційного внеску інвесторів, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури м.  Попасна».

            Зауваження та пропозиції до вищезазначеного проекту рішення  Попаснянської  міської ради приймаються в письмовому вигляді розробником протягом 1-го місяця з дня його опублікування за адресою: м.  Попасна, вул. Мічуріна,1,  виконком Попаснянської міської ради( 2-12-25)

 

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради:

«Про внесення змін до рішення міської ради шостого скликання від 14.07.2011 р. № 13/1 «Про місцеві податки і збори в м. Попасна» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою недопущення втрат бюджету на виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до 01.08. 2012 р. (по підсумках 1 піврічча 2012 року), повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради:

«Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власностю територіальної громади міста Попасна» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.25, ст.59, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою визначення єдиних вимого до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Попасна, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визначаються основними фондами (засобами) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції необоротні матеріальні активи).

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення  міської ради «Про внесення змін до Порядку розташування тимчасових споруд у м.Попасна, затвердженого рішенням міської ради

від 24.05.2011 р. № 12/17 ».

   Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проекту  рішення  Попаснянської міської ради

   «Про внесення змін до Порядку розташування тимчасових споруд у м.Попасна, затвердженого рішенням міської ради від 24.05.2011 р. № 12/17».

       Зазначений проект рішення  з аналізом  регуляторного  впливу  буде розміщено на офіційному сайті Попаснянської міської ради (gorsovet.popasnaya.info).

   Метою прийняття даного проекту рішення міської ради є приведення змісту  Порядку розташування тимчасових споруд у м. Попасна до вимог ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за поштовою адресою: 93300, Луганська область, м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 27) або за телефоном 2-03-89.

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення  Попаснянської міської ради:

«Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.25, ст.59, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою здійснення процесу набуття права оренди на прозорих та цивілізованих засадах, спрощення процедури передачі в оренду майна що знаходиться в комунальної власності територіальної громади міста Попасна, надання орендодавцеві - комунальній установі, підприємству, організації – можливості утримання майна за рахунок орендної плати. Цим рішенням чітко визначаються орендодавці майна комунальної власності, надаються повноваження відповідним особам щодо здійснення необхідних заходів при передачі майна в оренду.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

Повідомлення

 про оприлюднення  проекту регуляторного акту.

     Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV „Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності” виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради:

«Про затвердження тарифів на послуги з централізованого опалення, які надає Попаснянське ЖКО» .

Стислий зміст регуляторного акту

       Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою збалансування інтересів, прав та обов’язків органів місцевого самоврядування, споживачів послуг та Попаснянського ЖКО.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://gorsovet.popasnaya.info.

         Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

23.10.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Керуючись  ст. 9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконавчий комітет Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акту – проект рішення Попаснянської міської ради: «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.07.2011 № 13/1 «Про місцеві податки і збори в м. Попасна»                          (із змінами).

Стислий зміст регуляторного акту.

Регуляторний акт розроблено відповідно до п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12.3 ст. 12, ст. 265, 267 Податкового Кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження - через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту, відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у інформаційній мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту рішення про аналіз регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1 (каб.31)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Керуючись  ст.9  Закону України  від 11.09.2003 року  № 1160-ІV «Про засади  державної регуляторної  політики  у сфері  господарської  діяльності» виконком Попаснянської  міської ради  повідомляє   про оприлюднення  проекту  регуляторного акта – проект рішення  виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті».

Стислий зміст регуляторного акту

Регуляторний акт розроблено відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Даний регуляторний акт запроваджується з метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, формування цінової політики, створення умов для функціонування сфери пасажирських перевезень на принципах самоокупності, підвищення рівня безпеки руху при перевезенні пасажирів, зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік після базового відстеження.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  -  на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради у мережі Інтернет із адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua.

Зауваження  та пропозиції від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються  у письмовому   вигляді  протягом  1-го місяця з дати  оприлюднення  проекту  рішення  та аналізу   регуляторного впливу виконкомом Попаснянської міської ради за адресою: м.Попасна, вул. Мічуріна,1 (каб. № 31).

Важливо!
 • Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони, Державної прикордонної служби України
 • Просимо надавати інформацію про цивільних громадян Попаснянської територіальної громади поранених/загиблих внаслідок ворожих обстрілів для передачі Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
 • До уваги внутрішньо-переміщених осіб Попаснянської міської територіальної громади
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Реформа оплати праці

  Реформа оплати праці

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції