Попаснянська міська рада

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 

Положення про юридичний відділ

 

 • Відділ забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства Попаснянською міською радою та її виконавчими органами, інформує керівника Відділу про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.
 • Узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд керівництва ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту нормативного документа та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти.
 • Перевіряє відповідність законодавству проєктів нормативних документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проєкту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проєкт, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом.
 • Вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного документа для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян.
 • Розробляє проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та здійснює їх експертизу.
 • Бере участь у підготовці проєктів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проєкти нормативних документів, які надійшли для погодження, готує проєкти письмових висновків чи зауважень до них.
 • Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.
 • Проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснення органів державної влади, роз’яснення та судову практику Верховного Суду; готує керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань.
 • Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.
 • Спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду, господарського суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.
 • Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради в громаді; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва.
 • Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
 • Здійснює підготовку позовів та заяв до суду. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб.
 • В порядку самопредставництва здійснює захист прав та інтересів Попаснянської міської ради та Виконавчого комітету Попаснянської міської ради (інших виконавчих органів) в судах з всіма процесуальними правами (без обмежень) наданими позивачу, відповідачу, третій особі.
 • Представляє в установленому законодавством порядку інтереси Попаснянської міської ради та Виконавчого комітету Попаснянської міської ради (інших виконавчих органів) в інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.
 • Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення.
 • Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів ради, у підвищенні правових знань.
 • Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами.
 • Здійснює заходи з запобігання та виявлення корупційних правопорушень в діяльності виконавчого комітету міської ради.
 • Організовує та проводить публічні закупівлі з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та відкритості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг.
 • Бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань.
2.2.1. Відділ забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства Попаснянською міською радою та її виконавчими органами, інформує керівника Відділу про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства. 
2.2.2. Узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд керівництва ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту нормативного документа та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти. 
2.2.3. Перевіряє відповідність законодавству проєктів нормативних документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проєкту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проєкт, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом. 
2.2.4. Вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного документа для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян. 
2.2.5. Розробляє проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та здійснює їх експертизу.
2.2.6. Бере участь у підготовці проєктів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проєкти нормативних документів, які надійшли для погодження, готує проєкти письмових висновків чи зауважень до них. 
2.2.7. Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність. 
2.2.8. Проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснення органів державної влади, роз’яснення та судову практику Верховного Суду; готує керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань. 
2.2.9. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав. 
2.2.10. Спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду, господарського суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів. 
2.2.11. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради в громаді; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва. 
2.2.12. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. 
2.2.13. Здійснює підготовку позовів та заяв до суду. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб. 
2.2.14. В порядку самопредставництва здійснює захист прав та інтересів Попаснянської міської ради та Виконавчого комітету Попаснянської міської ради (інших виконавчих органів) в судах з всіма процесуальними правами (без обмежень) наданими позивачу, відповідачу, третій особі.
2.2.15. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси Попаснянської міської ради та Виконавчого комітету Попаснянської міської ради (інших виконавчих органів) в інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода. 
2.2.16. Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення. 
2.2.17. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів ради, у підвищенні правових знань. 
2.2.18. Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами. 
2.2.19. Здійснює заходи з запобігання та виявлення корупційних правопорушень в діяльності виконавчого комітету міської ради.
2.2.20. Організовує та проводить публічні закупівлі з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та відкритості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг.
2.2.21. Бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань.
Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції