Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення сесії Попаснянської міської ради "Про встановлення ставок єдиного податку».

 

     Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Попаснянської міської ради "Про  встановлення ставок єдиного податку», (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення.  

З 1 січня 2012 року,  у відповідності до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України",  визначаються нові правила застосування спрощеної  системи оподаткування, обліку та звітності і сплати єдиного податку.

Повноваження міських рад щодо встановлення ставок єдиного податку   визначаються ст. 12 Податкового кодексу України.

У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне:

1. Визначена проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, що полягає у наступному:

- збільшення  потенційних джерел надходжень до доходної частини бюджету міста Попасна;

- збалансування інтересів територіальної громади міста Попасна та суб’єктів господарювання;

- приведення ставок єдиного податку у відповідність до чинного законодавства.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав та обов'язків, нижче зазначених груп, а саме:

- органів місцевого самоврядування;

- суб’єктів господарювання.

 

2. Визначені цілі державного регулювання:

 

       Завданням прийняття даного регуляторного акту є встановлення на території Попаснянської міської ради  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб  відповідно до визначених  Податковим кодексом України платників податку, в межах граничних розмірів ставок,  забезпечення збільшення надходжень до міського бюджету та  затвердження переліку видів підприємницької діяльності з урахуванням змін та доповнень на підставі Податкового кодексу України;

 

3. Визначені та оцінені усі прийнятні альтернативні способи досягнення вищезазначеної мети.

 

Прийняття зазначеного регуляторного акту забезпечить належне справляння зазначеного податку та надходження його до міського бюджету в прогнозованих обсягах.

 

   4. Термін дії регуляторного акту.  

 

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов'язковим до застосування на території міста та має необмежений термін дії. За умови  внесення змін до Податкового кодексу України в частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і справляння єдиного податку  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання вищезазначеної проблеми та відповідні заходи.

Проектом даного регуляторного акту передбачено врегулювати ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста, видів підприємницької діяльності та привести їх у відповідність до чинного законодавства.

            6.   Визначені   очікувані   результати   прийняття   регуляторного   акту, головними з яких є: 

- розмір надходжень від сплати єдиного податку  з прийняттям цього регуляторного акту;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

- рівень проінформованості  суб’єктів господарювання з основних положень акту.

 

             7. Визначені показники результативності регуляторного акту.

Даний регуляторний акт  окремо визначених показників не матиме. З його прийняттям  взагалі упорядковується механізм встановлення ставок єдиного податку.

8. Визначені заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта. 

Відстеження результатів акту буде здійснюватись шляхом проведення відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище.

Заходи щодо відстеження результативності : базове відстеження (через шість місяців після набуття   чинності регуляторного акту), повторне відстеження ( через один рік після базового ), періодичне відстеження (раз в три роки після повторного відстеження).

 

 

Заступник міського  голови                                                                                    О.А.Козаков

Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції