Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Попаснянської міської ради «Про внесення доповнень до рішення двадцять першої сесії Попаснянської міської ради від 11.01.2012 № 21/2 «Про встановлення ставок єдиного податку»

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Попаснянської міської ради «Про внесення доповненнь до рішення двадцять першої сесії Попаснянської міської ради від 11.01.2012 № 21/2 «Про встановлення ставок єдиного податку» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

1. Визначення та аналіз проблеми

До переліку  ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, затверджених  Додатком 1 до рішення двадцять першої сесії Попаснянської міської ради від 11.01.2012р. № 21/2  «Про встановлення ставок єдиного податку  не включено вид економічної діяльності згідно КВЕД 81.21  «Загальне прибирання будинків» . На виконання чинного законодавства, до виконавчого комітету Попаснянської міської ради надійшла заява від суб’єкта підприємницької діяльності з наміром проваджувати господарську діяльність за цим видом економічної діяльності.

2. Визначення цілей регулювання

Метою даного регуляторного акту є:

- виконання вимог Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»;

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки та затвердження регуляторних актів;

- створення умов для переходу фізичних осіб – підприємців на спрощену систему оподаткування шляхом охоплення ставками єдиного податку широкого кола видів економічної діяльності та враховуючи можливість сплачувати податки в залежності від кількості працюючих та обсягу доходу;

- встановлення оптимальних та економічно обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку;

- збалансування інтересів фізичних осіб-підприємців та органів влади.

Основним завданням проекту є комплексне удосконалення спрощеної системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, забезпечення її відповідності сучасним напрямкам податкової політики держави, запобігання ухиленню від оподаткування тощо.

 

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативи вирішення проблеми:

-          регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;

-          збереження існуючого стану;

-          прийняття рішення про встановлення нових розмірів ставок єдиного податку.

Оцінюючи альтернативи необхідно відмітити:

- перша альтернатива – вирішення проблеми з її допомогою на даний час є неможливим, оскільки чинне законодавство не регламентує детально механізм встановлення ставок єдиного податку  для фізичних осіб-підприємців. Змінами та доповненнями до Податкового кодексу України встановлюється лише порядок формування груп платників єдиного податку та по першій і другій групах його мінімальний та максимальний розміри. Встановлення ж конкретного розміру по кожному  виду діяльності є повноваженнями місцевих органів влади;

- друга альтернатива відхиляється, так як розміри ставок єдиного податку обов’язково встановлюються  у відповідності до нового законодавства. У зв’язку з набранням чинності цим Законом  ( з 1 січня 2012 року) відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України припиняється дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»;

- третя альтернатива є такою, що пропонується для прийняття в межах вимог нового законодавства.

4. Опис механізмів регулювання

Досягнення регуляторних цілей та розв’язання існуючої проблеми передбачається шляхом:

 1. Підготовка проекту рішення «Про внесення доповнення до рішення двадцять першої сесії Попаснянської  міської ради від 11.01.2012 № 21/2 «Про встановлення ставок  єдиного податку »;
 1. Винесення проекту регуляторного акту з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли в результаті його обговорення, на розгляд міської ради;
 2. Інформування громадян про прийняття регуляторного акту та результати відстеження його в дії.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

Прийняття запропонованого рішення створить правові підстави для легалізації діяльності та оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців, які провадять підприємницьку діяльність на території м. Попасна.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акту

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного  акту застосовується метод аналізу вигод і витрат.

Сфера інтересів міської влади

Вигоди:

- приведення ставок єдиного податку фізичних осіб підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування до вимог чинного законодавства;

- обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності (високорентабельних, доходи від яких є пасивними або, які за своєю суттю не потребують державної підтримки у вигляді сплати єдиного податку);

- встановлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку;

- стимулювання розвитку підприємництва;

- виведення значної частини економіки малого підприємництва із «тіні»;

- створення додаткових робочих місць.

Витрати:

Аналіз витрат (втрат міського бюджету) при запровадженні нового механізму сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями міста може бути визначеним при плановому його відстеженні.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди:

-          диференціація ставок;

-          прозорість дій міської ради та її виконавчого органу;

-          стимулювання розвитку пріоритетних напрямків видів діяльності через диференційовані ставки єдиного податку.

Витрати:

Аналіз витрат суб’єктів господарювання – фізичних осіб-підприємців  при запровадженні нового механізму сплати єдиного податку  може бути визначеним при плановому його відстеженні.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту не обмежується, але може бути переглянутий у разі неефективності його дії та внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

В результаті проведення як базового, так і повторного відстеження будуть досліджуватись та вивчатись такі показники:

- обсяг надходження коштів до міського бюджету в результаті впровадження нових ставок;

- кількість підприємців за групами сплати єдиного податку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження регуляторного акта

Основні заходи відстеження регуляторного акта базуються на аналізі даних  державної податкової інспекції в Попаснянському районі.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту, відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Секретар ради                                                                                              Т.Є.Лисиченко 

 

Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції