Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Попаснянської міської ради «Про Програму приватизації  майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2012-2015 роки»

 

 1. 1.      Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

 

         Проект рішення Попаснянської міської ради «Про Програму приватизації  майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2012-2015 роки» розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та інших нормативно-правових актів.

         Оскільки на цей час немає Закону України «Про приватизацію об’єктів комунальної власності» при приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна використовуються Закони України «Про приватизацію державного майна» та «Приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

          Прийняття даного проекту Програми надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають дострокові інтереси у розвитку підприємництва на території міста, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для громади міста та покупців. 

 

 1. 2.      Головні цілі прийняття акту

 

            Ціллю прийняття цього рішення є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу приватизації комунального майна.

             Основними цілями міської програми приватизації комунального майна на 2012 – 2015 роки є:

-         сприяння фінансовій стабілізації об`єктів міського господарства;

 

-         створення сприятливих умов для залучення приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого  об`єкта та здійснюють ефективне управління ним; 

 

-         залучення інвестицій в м. Попасна;

 

-         забезпечення надходження коштів до бюджету м. Попасна;

 

-         поліпшення соціально – економічного розвитку міста та матеріального стану населення .

 

 

 

 1. 3.      Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

         Як альтернативу даному рішенню можливо розглянути такий варіант:

«Відмовитись від введення в дію запропонованого регулювання, тобто залишити без змін існуючу ситуацію».

         Дана альтернатива не вирішує поставлених цілей, тому вважаємо, що при прийняті проекту запропонованого рішення інтереси громади будуть враховані найбільш повно.

 

 

 

 1. 4.      Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту

 

             Проект Міської Програми приватизації комунального майна передбачає здійснення заходів з приватизації протягом терміну дії цього документу, виходячи з наступних концептуальних підходів:

-         приватизація комунального майна організовується як складовий елемент підвищення ефективності використання та розпорядження комунальним майном, збільшення надходжень до бюджету м. Попасна у вигляді податків, дивідендів, орендних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання окремих об’єктів права комунальної власності;

 

-         включення в процес приватизації, насамперед, тих об’єктів, подальше перебування у комунальної власності яких більше не ефективно та потребує додаткових витрат на розвиток виробництва або на їх утримання.

 

 

 1. 5.      Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого проекту Програми

 

               Приватизація комунального майна в місті являє собою потужний системо – змінюючийся  механізм, який забезпечує умови і сприяє створенню нової системи відносин власності, побудованої на засадах ринку, а саме приватної власності та конкуренції.

                Завдяки відчуженню комунального майна шляхом приватизації створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта, здійснюють ефективне управління ним, спроможні інвестувати у виробництво, модернізацію та технічне оновлення основних засобів підприємства, вирішувати соціальні питання, підвищувати добробут працівників підприємства, створювати сприятливий інвестиційний клімат.

                 Впровадження даного рішення дасть змогу:

-         вирішити проблему нормативного забезпечення механізму проведення приватизації комунального майна;

-         визначити стратегію приватизації, її пріоритети та умови на 2012-2015 роки;

-         врегулювати питання підготовки об’єктів приватизації до продажу;

-         залучати до процесу реалізації комунального майна більш широке коло потенційних покупців;

 

-         вдосконалити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу новими власниками об’єктів приватизації;

-         забезпечити виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації комунального майна.

 

                  Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту – можлива зміна чинного законодавства з питань приватизації. В такому випадку можливо внести зміни до Програми або затвердити нову Програму, яка буде відповідати вимогам нового законодавства.

 1. 6.      Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

 

                Прийняття проекту Пограми приватизації комунального майна забезпечить:

-         виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від приватизації;

-         розвиток дрібного та середнього бізнесу при приватизації об’єктів малої приватизації (дрібних підприємств, окремих об’єктів нерухомого та рухомого майна); 

-         підвищення відкритості та прозорості приватизації комунального майна.

 

 

 1. 7.      Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

 

                  Рішення запроваджується на 2012-2015 роки, але:

-         може бути переглянуто раніше у разі зміни чинного законодавства з питань приватизації;

-         може бути продовжено на деякий строк у разі, якщо чинне законодавство з питань приватизації не зміниться.

 

 1. 8.      Визначення показників результативності регуляторного акту

 

                        Визначені показники результативності регуляторного акту:

-         надходження коштів від приватизації комунального майна до бюджету м. Попасна;

-         ефективність подальшого використання приватизованого майна.

 

 

 1. 9.      Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту

 

               Відстеження результативності буде проводитись на підставі аналізу надходження коштів від приватизації комунального майна до бюджету м. Попасна та кількості проданих об’єктів.

      Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту, відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                          О.А.Козаков

Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції