Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

ПРОЕКТ

 

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

__________________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

___________                                             

м. Попасна

 

Про затвердження Порядку розташування

тимчасових споруд (металевих гаражів)

у м. Попасна

 

З метою впорядкування та оперативного вирішення питань, пов’язаних із розташуванням тимчасових споруд (металевих гаражів), керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. ст. 26, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Попаснянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у місті Попасна,  (далі - Порядок) (Додаток 1).
 2. Рішення Попаснянської міської ради від 24.05.2011 р. № 12/17  «Про

     порядок розташування тимчасових споруд у м. Попасна» та від                 

     12.01.2011 р. № 5/24 «Про створення комісії з розгляду питань           

     розташування тимчасових споруд у м. Попасна» разом зі змінами 

     вважати такими, що втратили чинність.

 1. Встановити, що Порядок у м. Попасна є обов’язковим для виконання усіма громадянами, юридичними та фізичними особами, які розташовують тимчасові споруди (металеві гаражі) на території міста Попасна.
 2. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради   оприлюднити це рішення на офіційному сайті Попаснянської міської ради.
 3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.     
 4. Контроль за виконанням    рішення      покласти на   постійну    комісію

     міської ради   з  питань   благоустрою, земельних ресурсів і екології.

 

 

 

    Міський голова                                                       Ю.І. Онищенко

 

 

 

 

Підготував: Кучеренко К.Ю., 20389

                   Додаток  1

          до рішення  міської  ради

                        від     2012  р. № 

 

ПОРЯДОК

розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у місті Попасна

 

1. Загальні положення

 

1.1.         Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд (металевих гаражів).

1.2.         Порядок розроблено з метою впорядкування та оперативного вирішення питань, пов’язаних із розташуванням тимчасових споруд (металевих гаражів).

1.3.         Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

тимчасова споруда (металевий гараж) (далі – ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту та по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м.;

замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;

паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС;

комісія – комісія з розгляду питань розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у м. Попасна, склад якої затверджується міською радою.

1.4.         Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив'язки  ТС.
1.5.         Порядок розроблено на підставі:

Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України : «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Правил благоустрою території               м. Попасна.

 
 
2. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС 

     2.1. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до виконавчого комітету Попаснянської міської ради із заявою у довільній формі про можливість розташування ТС.

     2.2. До заяви додаються:

2.2.1. реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

2.2.2. викопіювання М 1:2000 з чергового кадастрового плану міста з нанесеним бажаним місцем розташування тимчасової споруди (далі – Викопіювання) узгоджену з:

- відділом з наглядово-профілактичного обслуговування Попаснянського району управлінням з забезпечення діяльності Головного управління Держтехногенбезпеки у Луганській області;

- ЦТП № 16;

- Попаснянським департаментом ТОВ «Луганськвода»;

- Попаснянським МЕМ;

- ПАТ по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» Попаснянське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

     2.3. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради реєструє заяву в день надходження та передає його на розгляд міському голові, який направляє її на розгляд комісії з розгляду питань розташування тимчасових споруд (металевих гаражів)(далі Комісія). (Додаток 2 до Порядку).

     2.4. Засідання Комісії проходить один раз на місяць в виконкомі міської ради.

     2.5. Після розгляду поданої заяви Комісія надає витяг з протоколу (мотивовану відмову) щодо можливості розробки паспорту прив’язки щодо розташування ТС, про що повідомляється замовник.

     2.6. Для  оформлення  паспорта прив'язки замовник звертається до Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради  із  додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

- викопіювання;

- схему розміщення ТС;

- витяг з протоколу засідання Комісії.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт прив'язки (Додаток 1 до Порядку) включає:

- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

- викопіювання;

- схему розміщення ТС;

- витяг з протоколу засідання Комісії.

              Цей перелік документів є вичерпним.
2.8. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник   зберігається   у   замовника  ТС,  другий  - у відділі житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради.

2.9. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради реєструє паспорта прив'язки у «журналі реєстрації паспортів прив’язки».

2.10 Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради готує проект рішення  щодо розташування ТС та терміну дії паспорту прив’язки   для затвердження міською радою.

2.11. Після прийняття  міською радою рішення щодо розташування ТС, матеріали передаються до відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради для ведення обліку рішень міської ради та передачі замовнику або, за письмовим дорученням, його представнику  для складання договору розташування ТС.
2.12. Договір розташування ТС не підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

2.13. Власники ТС зобов’язані виконувати вимоги Правил благоустрою території м. Попасна.

2.14. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

- не встановлення ТС   протягом   6  місяців  з  дати  отримання паспорта прив'язки;

- надання недостовірних  відомостей у документах,  зазначених у пункті 2.6 цього Порядку,  під час підготовки  паспорта  прив'язки ТС;

- невиконання умов зазначених у пункті 2.13. цього Порядку.

2.15. Документація щодо встановлення ТС,  видана до  набрання
чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

2.16. Розміщення ТС самовільно забороняється.

 

Заступник міського голови                                            О.А.Козаков

 

 

Секретар ради                                                                      Т.Є. Лисиченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                                  до Порядку розміщення
                                                                                                                      тимчасових споруд
                                                                                                                     (металевих гаражів)
 

 

ПАСПОРТ

прив’язки 

_______________________________

(назва ТС)
 

 

 

Замовник ________________________________________________________
                  (найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

Примірник N * ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив'язки виданий _______________________________________
                                                                    (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та                          

                                                                                            архітектури виконавчого органу сільської, селищної,
                                                                                                  міської ради, районної державної адміністрації)

 

 

Паспорт прив'язки дійсний до           "_____" _________ 20_______ року

 

Паспорт прив'язки продовжено до    "_____" __________ 20______ року

 

 

_________________     _______________        ____________________
    (посада)                                       (підпис)                                             (прізвище, ініціали)

 

 

 

М.П.

 

 

 

Дата видачі  ____  ____________ 20____ року

 

 

__________________________________________________________________

* Паспорт прив'язки складається  у  2-х  примірниках.  Перший примірник  надається  замовнику,  другий примірник зберігається в органі  містобудування  та  архітектури,   який   видав   паспорт прив'язки.

 

 

Викопіювання з чергового кадастрового плану міста.

М 1:2000

 

 

 

Місце креслення

 

 

 

СХЕМА
  розміщення ТС

Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на
 землекористування ____ га

М 1:500

 

 

 

             Місце креслення

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Експлікація:

     місце розташування ТС;

     червоні лінії;

     лінії регулювання забудови;

     місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення: __________________________________

 

 

________                 ___________________________________________________________       

   (підпис)                            (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства, установи, організації розробника)                         

 

 

 

М.П.                                                            

 

Дата складання  ____   ____________ 20____ року       

 

                                                                                                                  Додаток 2
                                                                                                                  до Порядку розміщення
                                                                                                                      тимчасових споруд
                                                                                                                     (металевих гаражів)

 

 

 

 

Склад комісії з розгляду питань розташування тимчасових споруд (металевих гаражів).

 

 

Козаков Олександр Анатолійович – заступник міського голови, голова комісії;

 

Шмєльова Н.О. – начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради, заступник голови комісії;

 

Коваленко Віталій Петрович – спеціаліст – юрист загального відділу виконкому міської ради;

 

Коваленко Ольга Володимирівна – спеціаліст – землевпорядник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради, секретар комісії;

 

Коваленко Людмила Анатоліївна – головний санітарний лікар Попаснянського району;        

 

Кандаурова Тетяна Віталіївна – старший інспектор відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради;

 

Ханатов Микола Миколайович – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства – головний архітектор Попаснянської РДА;

 

Представник – відділу з наглядово-профілактичного обслуговування Попаснянського району управління з забезпечення діяльності Головного управління Держтехногенбезпеки у Луганській області.

 

 

 

 

 

 Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції