Попаснянська міська рада


 

   Прийом громадян

 

в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням

законів у транспортній сфері

Повідомляємо,що оперативними працівниками Попаснянської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ведеться особистий прийом громадян в приміщенні прокуратури за наступним графіком:

Прокурор Онуфрієнко Олександр Вікторович                                     щопонеділка з 10 год. до 13 год. та з 14 год. до 18 год.

Заступник прокурора Курбатова Ольга Володимирівна                    щовівторка з 10 год. до 13 год. та з 14 год.до 18 год.

Старший прокурор прокуратури Дахно Марина Михайлівна           щосереди з 10 год. до 13 год. та з 14 год. до18 год.

Старший прокурор прокуратури Тимошенко Марина Вікторівна   щочетверга з 10 год до 13 год. та з 14 год.до 18 год.

Прокурор прокуратури Ковальов Андрій Миколайович                     щоп’ятниці з 10 год. до 13 год.

Прокурор прокуратури Халявін Сергій Володимирович                      щоп′ятниці з 13 год. до 18 год.

Крім того, упродовж робочих днів з 9 до 18 години в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері з метою забезпечення оперативного реагування на факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів з боку контролюючих та правоохоронних органів працює телефон«гарячої лінії» 2-07-30.

Також, здійснюється прийом запитувачів публічної інформації у приміщенні Попаснянської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері за адресою: Луганська область, м.Попасна, вул. Первомайська,43;на тел/факс:2-07-30; на адресу електронної пошти:popasnyanskaya.transportnaya@prokuratura.lg.ua; поштою на адресу: 93301, Луганська область, м. Попасна, вул. Первомайська,43(на конверті вказувати «Публічна інформація»).

 

 

26.06.2014

БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА ПЕРЕБУВАЄ

В ПРОКУРАТУРІ НА ПОСТІЙНОМУ КОНТРОЛІ

 

Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проведено перевірку у ТДВ «Попаснянський ВРЗ» з питань порушень законодавства про охорону праці.

Перевіркою встановлено суттєві порушення вимог законодавства про охорону праці, зокрема порушення Правил охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу посадовою особою підприємства майстром П..

За даним фактом прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження, яке за результатами досудового розслідування спрямовано до суду з обвинувальним актом за ч.1 ст.271 КК України - порушення законодавчих актів про охорону праці службовою особою підприємства.

Судом громадянина П. визнано винним у скоєнні злочину та затверджено угоду про визнання винуватості.

Старший прокурор

Попаснянської прокуратури з нагляду

за додержанням законів у транспортній сфері

молодший радник юстиції М. М. Дахно


30.05.2014

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Відповідно до статті19Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,факсом, телефоном, електронною поштою)на вибір запитувача.

Запит на інформацію має містити: ім'я(найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид,назву, реквізити чи зміст документа,щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію,які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. У зазначенихформахміститьтсяінструкціящодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

  Прокурор прокуратури С.Халявін


 

ПРОКУРАТУРОЮ ВСТАНОВЛЕНІ

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Додержання вимог законодавства України щодо попередження шкідливих звичок, злочинності та жорстокості у підлітковому середовищ та дорожньо-транспортних пригод за участю дітей є пріоритетним напрямком прокурорської діяльності та перебуває на постійному контролі в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері.

На території Попаснянського транспортного регіону розташовано 256 навчальних закладів, до 106 з яких здійснюється перевезення учнів та педагогічних працівників.

Проведеними прокуратурою перевірками були виявлені порушення вимог діючого законодавства при перевезенні учнів та педагогічних працівників до учбових закладів.

Перевіркою Попаснянської райдержадміністрації встановлено, що перевезення учнів та педагогічних працівників здійснювалось“Шкільними автобусами” без відповідних паспортів автобусних маршрутів. Крім того, під час проведеної ДФІ у Луганській області ревізії відділу освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації встановлені порушення під час проведення тендерних закупівель у вигляді завищеної вартості проїзду учнів до учбових закладів на загальну суму 6359,5 грн., яка у подальшому була відшкодована.

На виявлені порушення голові Попаснянської райдержадміністрації внесено подання, за результатами розгляду якого до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 посадових осіб.

Перевіркою відділу освіти Сватівської райдержадміністрації встановлено, що перевезення учнів та педагогічних працівників здійснювалось “Шкільними автобусами” без відповідних паспортів автобусних маршрутів. Крім того, водії автобусів не проходили обов’язкових щоденних предрейсових медичних оглядів,транспортні засобі не проходили щоденних предрейсових технічних оглядів.

Прокуратурою голові Сватівської райдержадміністрації внесено подання, за результатами розгляду якого до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 посадову особу.

Перевіркою Кіровської міської ради встановлено,що міською радою не забезпечено належні умови для безпеки дорожнього руху на автодорозі поблизу Кіровської ЗОШ №16в частині встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості.

За результатами перевірки Кіровському міському голові спрямоване подання про усунення вказаних порушень закону.

 

Старший прокурор Попаснянської прокуратури

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

молодший радник юстиції М.М.Дахно


 

Социальная защита населения - один из приоритетов работы
органовпрокуратуры.

Попаснянской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в августе2013 проведена проверка соблюдения Кировским городским советом требований Закона Украины «Об автомобильном транспорте» в части обеспечения проезда льготных категорий граждан в городском транспорте.

Статья46 Конституции Украины установила право граждан на социальную защиту, включающее право на обеспечение в случае полной,частичной утраты трудоспособности,потери кормильца, безработицы, а также в старости и в других случаях,предусмотренных законом.

Социальная защита обеспечивается путем организационных и финансовых мероприятий, осуществляемых непосредственно государством, и поощрения таких мероприятий общественными и другими негосударственными организациями.
Социальное обеспечение - это организационно-правовая деятельность государства по материальному обеспечению, социального обслуживания,оказания медицинской помощи за счет специально созданных финансовых источников лиц, подвергшихся социального риска, в результате которого потеряли здоровье и (или) средств к существованию и не могут материально обеспечить себя и своих иждивенцев.

Однако,в нарушение требований ст. 46Конституции Украины, ст.37 Закона Украины"Об автомобильном транспорте",решением двадцать второй сессии Кировского городского совета № 628 от21.08.2012 г. принято решение об осуществлении ООО "Кировсктранссервис" льготных перевозок граждан на автобусном маршруте общего пользования г. Кировска из расчета- одно льготное место на каждый автобусный рейс, привело к ограничению прав всех незащищенных граждан, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.

На устранение выявленных нарушений,Попаснянскойпрокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере Кировскому городскому голове 14.08.2013 г. внесено представление с требованием устранить нарушения и отменить решение Кировского городского совета № 628 от 21.08.2012 г. "О льготном перевозки отдельных категорий граждан".

По результатам рассмотрения представления Кировский городской голова Патюта В.В.отказал в удовлетворении законных требований прокурора.
Попаснянским прокурором по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере 20.09.2013 г.направлено в Луганский окружной административный суд административный иск к Кировскому городскому совету о признании противоправным и отмене решения Кировского городского совета№ 628 от 21.08.2012 г. "О льготной перевозке отдельных категорий граждан".

20.12.2013г. постановлением Луганского окружного административного суда решение Кировского городского совета № 628 от 21.08.2012 г. "О льготном перевозки отдельных категорий граждан" признано незаконным и отменено.

Попаснянской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в дальнейшем уделяется внимание соблюдению требований действующего законодательства в части обеспечения социальной защиты населения при пользовании услугами на автобусных маршрутах общего пользования в г. Кировск.Прокурор прокуратуры А.Ковалев

 


24.04.2014
Право на мирні зібрання громадян

 

   Право на мирні зібрання громадянам України гарантовано ст. 39 Конституції України,ст. 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та ст. 21Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Основним законом України ( ст. 39) передбачено, що про проведення мітингів, зборів, походів і демонстрацій, завчасно сповіщаються органи влади чи органи місцевого самоврядування. Крім того, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.А органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому необхідно необхідності дотримуватися вимог чинного законодавства, реалізовуючи свої права виключно у спосіб визначений законом. Варто пам’ятати, що за захоплення адміністративних будівель, блокуванням автошляхів, протидіями органам державної влади та правоохоронним органампередбачена кримінальна відповідальність. Разом з цим, 18.04.2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України», згідно якого посилено кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),111 (Державна зрада), 113 (Диверсія), 114 (Шпигунство), 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства). Виконання Законів є неухильним обов’язком кожного громадянина нашої держави.

 Попаснянський прокурор з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері радник юстиції О. Онуфрієнко

 


 24.04.2014

 

 

Нагляд у сфері автодорожнього комплексу є приоритетом

у наглядовій діяльності прокуратури

Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері приділяється належна увага дотримання законодавства у сфері автодорожнього комплексу, зокрема при використанні коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг, як державного так і місцевого значення.

Протягом 2013 р. на утримання автомобільних доріг Попаснянського транспортного регіону з місцевого бюджету було виділено близько 30,0 млн.грн., у тому числі у вигляді субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Серед міст та районів, за якими здійснює нагдяд Попаснянська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері найбільше коштів на утримання доріг було виделено м.м.Брянка, Лисичанськ, Первомайськ, Стаханов, Сєвєродонецьк, а також у Кремінському районі.

До виконання робіт з поточного та капітального ремонтів автомобільних доріг органи місцевого самоврядування та державної виконавчої влади на договірних засадах залучають підприємства та установи, які мають відповідну матеріально-технічну базу та досвід роботи на цьому напрямку.

Вже у поточному році прокуратурою проведено перевірку дотримання вимог законодавства в частині використання коштів на ремонт автомобільних доріг.

Так, під час перевірки встановлено, що філією “Слов’яносербський райавтодор” у жовтні 2012 р. проводились роботи з поточного ремонту доріг у м.Кіровську без укладання відповідних договорів та без відповідної оплати за виконані роботи на загальну суму 263,3 тис.грн.

Також, під час перевірки встановлено, що 21 грудня 2012 р. між УЖКГ та КБ виконкому Кіровської міської ради та філією “Слов’яносербський райавтодор” було укладено 4 договори на поточний ремонт доріг у грудні в м.Кіровську, при цьому відповідно до інформації Луганського обласного центру з гідрометеорології, середньоденна температура повітря у вказаний у договорах період складала від + 1,8 до -12,2 градусів, та щоденно випадали осадки у вигляді снігу, що унеможливлювало проведення поточного ремонту доріг.

За результатами проведеної перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України — службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам державним інтересам.

Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері й надалі продовжуються вживатися заходи, спрямовані на додержання вимог законодавства у сфері автодорожнього комплексу.

Попаснянський прокурор

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

радник юстиції О. Онуфрієнко


24.04.2014

 ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Згідно ст. 43 Конституції України, кожен має право на заробітну плату не нижчу від визначеної законом.

Відповідно до вимог ст. 115 КЗпП України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Під час здійснення наглядової діяльності встановлено, що у ВАТ «Сєвєродонецьке АТП 10920» та КП «Лисичанське тролейбусне управління» є заборгованість із заробітної плати. З вказаних підстав Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проведені перевірки.

За результатами перевірок, у березні 2014 року прокуратурою в інтересах незахищеної категорії громадян - працівників підприємств КП «Лисичанське тролейбусне управління» та ВАТ «Сєвєродонецьке АТП 10920» до суду спрямовано 7 заяв про видачу судових наказів щодо виплати заборгованості із заробітної плати, на загальну суму 54 тис. грн., які на теперішній час задоволені.

Питання своєчасності виплати заробітної плати на піднаглядних підприємствах залишається в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері на постійному контролі.

Прокурор прокуратури С.Халявін
13.02.2014

 

  Роз’яснення Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань»

29 січня 2014 року Верховною Радою України прийнят Закон України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань".

Закон має на меті, керуючись принципом гуманізму, звільнити від переслідування та покарання осіб у зв’язку із масовими акціями протесту.

Відповідно до ст. 9 Закон набирає чинності з наступного дня після публікації документа, однак вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування на офіційному сайті Генеральної прокуратури повідомлення Генерального прокурора України про фактичне вчинення учасниками масових акцій протесту їхніх дій, а саме: звільнення всіх зайнятих у Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівель або приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, і зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об'єктів; розблокування транспортних комунікацій на вул. Грушевського в Києві учасниками масових акцій протесту та розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів тощо у Києві та інших населених пунктах України, крім тих, на яких проходять мирні акції протесту.

Якщо до закінчення вказаного терміну публікація на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення Генерального прокурора України про фактичне вчинення учасниками масових акцій протесту сукупності цих дій не буде здійснена, Закон втрачає чинність з дня, наступного за останнім днем цього терміну.

У законі наголошується, що амністія поширюється лише на дії учасників масових акцій протесту, які відбулися не пізніше, ніж через 15 днів після набуття чинності закону.

Прокурор прокуратури С.Халявін

 

06.02.2014

ПРОКУРАТУРОЮ ВСТАНОВЛЕНІ

ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 Захист інтересів держави від неправомірних посягань у бюджетній сфері є пріоритетним напрямком прокурорської діяльності.

Попаснянська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері тримає питання додержання бюджетного законодавства на постійному контролі.

В грудні минулого року прокуратурою проведено перевірку ДЗ«Вузлова лікарня ст.Попасна», якою встановлено, що ДП «Донецька залізниця»та ВП «Первомайськвантажтранс» ДП«Первомайськвугілля» мають заборгованість за проведені лікарнею на загальну суму майже 115 тис грн.

Бюджетним законодавством України передбачено,що зазначені кошти отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

Прокуратурою керівникам зазначених підприємств спрямовані подання про усунення зазначених порушень закону та відшкодування Державному закладу «Вузлова лікарня станції Попасна», яка до того ж є бюджетною установою, заборгованості за проведені медогляди.

В результаті вжиття заходів прокурорського реагування бюджетні кошти відшкодовано державному закладу у повному обсязі.

 

Старший прокурор Попаснянської прокуратури

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

молодший радник юстиції М.М.Дахно


15.01.2014

 

 

 

 

 

 

Стан запобігання і протидії злочинності на території Попаснянського транспортного регіону у 2013 році

В 2013 році Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері вживалися заходи щодо належного забезпечення упровадження Кримінального процесуального кодексу України, підвищення ефективності діяльності поза межами кримінального судочинства.

З метою запобігання і протидії злочинності та корупції прокуратурою проведено 3 координаційні та 1 міжвідомчу наради.

У порівняні з аналогічним періодом 2012 року рівень злочинності на території Попаснянського транспортного регіону знижено на 21,6 % ( 138 злочинів за 2013 рік проти 176 за аналогічний період 2012 року).

На території Попаснянського транспортного регіону у 2013 році не зареєстровано умисних вбивств, розбоїв, грабежів.

Не відбулося зростання рецидивної злочинності (12 проти 12) та вбачається зменшення кількості вчинених кримінальних правопорушень у групі (9 проти 13).

У 2013 році закінчено 265 кримінальних проваджень ( що становить 81% від зареєстрованих), з яких : закрито 198 (74,7%), направлено до суду з обвинувальним актом -73 (27,5%), у тому числі з угодами 20, що становить 27,3%).

Протягом 2013 року прокуратурою прийнято 56 постанов про проведення перевірок.

За результатами перевірок внесено 29 подань про усунення порушень закону, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 35 посадових осіб, з них 17 органів державного контролю, відшкодовано 235тис.грн., у тому числі до бюджету 45 тис.грн.

Заступник

Попаснянського прокурора з нагляду за

додержанням законів у транспортній сфері

молодший радник юстиції О.Курбатова


13.12.2013
Прокурорський нагляд за забезпеченням законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення

          Відповідно до ст. 7 КУпАП України ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення повинно здійснюватись на основі суворого додержання законності.

          Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

          Реалізація наданих законодавством органам прокуратури повноважень при здійсненні адміністративно-правозахисної діяльності насамперед, втілюється, через проведення наглядових перевірок.

  Згідно з ч.2 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» підставами для проведення перевірки, в тому числі, з питань додержання конституційних прав громадян при притягненні їх до адміністративної відповідальності та застосуванні адміністративних стягнень, можуть бути заяви та інші повідомлення  про  порушення  законності,  що вимагають прокурорського  реагування, а за наявності приводів – також з власної ініціативи прокурора.

  До числа звернень з приводу порушення законності у цій сфері належать скарги на незаконне притягнення до адміністративної відповідальності, незаконне застосування заходів адміністративного примусу, невжиття заходів до правопорушників тощо. Враховувати, що перевірки за заявами та скаргами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами влади, самоврядування, їх посадовцями. У випадку неприйняття ними рішень за зверненням, бездіяльності повноважного органу державного нагляду (контролю) або за відсутності такого звернення розглядаються безпосередньо органами прокуратури.

          За власною ініціативою перевірки проводяться за наявності даних, що свідчать про можливі порушення законності, які виявлені за наслідками проведених аналізів, узагальнень, опрацювання інформацій про стан законності, вивчень актів та матеріалів органів державного нагляду (контролю), матеріалів розгляду судами цивільних, адміністративних, господарських справ та справ про адміністративні правопорушення, матеріалів кримінальних проваджень, інформаційних баз даних державних органів, повідомлень у засобах масової інформації, мережі Інтернет та з інших джерел.

                           Прокурор прокуратури                                                                         С. Халявін


13.12.2013 Здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

        В  кримінальному процесуальному кодексі України, який діє з 20.11.2012 року  при здійсненні кримінального провадження щодо неповнолітніх, законодавець здійснив вагомий крок до захисту прав дітей.

   Так, неповнолітньому підозрюваному (обвинуваченому) має бути реально забезпечено право на захист, у тому числі шляхом забезпечення обов’язкової участі захисника, як з моменту встановлення факту неповноліття, так і з часу виникнення будь – яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою ( п.п. 1-2 ч.2 ст.52 КПК). Крім того, допомога захисника згідно ст.120 КПК надається за рахунок коштів Державного бюджету України і є безоплатною для підозрюваного, обвинуваченого.

Діючий КПК передбачив особливу процедуру допиту неповнолітніх та малолітніх осіб. Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання. Відповідно до ст.226  КПК України допит  малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину,  а загалом  - понад дві години на день.

Новелою КПК є допит малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого  у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) .

Безсумнівно позитивним моментом діючого КПК України є розширення системи запобіжних заходів не пов’язаних з триманням під вартою та більш детальне врегулювання обрання цих заходів. КПК України визначає наступні запобіжні заходи:

 Крім запобіжних заходів, передбачених новим КПК ( особисте зобов'язання, особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою) до неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених може застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи.

Заступник

Попаснянського прокурора

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

молодший радник юстиції                                                                                          О.Курбатова


31.10.2013

« Про стан здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території області»

Статею 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Питання щодо стану здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Попаснянського транспортного регіону знаходиться на постійному контролі Попаснянської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері.

Загальна площа земель підприємств Попаснянського транспортного регіону, яку використовують об’єкти нагляду прокуратури, складає 8146,692 га.

Всі піднаглядні підприємства своєчасно сплачують земельний податок.

Проведеними перевірками прокуратурою встановлено факти порушень ст.ст.80, 125, 126 Земельного Кодексу України, а саме: не переоформлення державних актів на землю структурними підрозділами ДП «Луганський облавтодор», розташованими на території Попаснянського транспортного регіону площею 52,5752 га.

За результатами проведених перевірок дотримання земельного законодавства прокуратурою внесено 2 подання, до дисциплінарної відповідальності притягнено 1 посадову особу органу місцевого самоврядування, до бюджету відшкодовано 39 тис. грн..

Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері продовжуються вживатись заходи на цьому напрямі діяльності.

 

Попаснянський прокурор

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

радник юстиції О. Онуфрієнко

 


31.10.2013

ПРОКУРАТУРА ВИЯВИЛА ПОРУШЕННЯ

В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Якість та безпечність пасажирських перевезень на автомобільному транспорті є сьогодні найактуальнішим питанням.

Попаснянська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері здійснює безпосередній нагляд щодо місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при виданні ними нормативних актів у сфері транспорту.

На виконання покладених на неї завдань, прокуратурою в липні – серпні поточного року проведено перевірку дотримання вимог чинного законодавства в транспортній сфері виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради, яка є організатором пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в місті Сєвєродонецьк.

Перевіркою встановлено суттєві порушення вимог законодавства в діяльності виконкому під час виконання функції з організації перевезення пасажирів, зокрема, відкриття маршрутів без затверджених паспортів, залучення тимчасового перевізника не на конкурсних засадах, як того вимагає діюче законодавство, а саме ст.ст. 39, 43 Закону України «Про автомобільний транспорт», згідно яких паспорт маршруту є документом, на підставі якого виконуються пасажирські перевезення, а залучення перевізника до здійснення пасажирських перевезень здійснюється виключно на конкурсних засадах.

За результатами перевірки прокуратурою спрямовані 4 адміністративні позови до Луганського окружного адміністративного суду про визнання протиправними та скасування незаконних 4 рішень виконкому Сєвєродонецької міської ради, які на даний час знаходяться на розгляді.

Питання додержання вимог законодавства під час організації пасажирських перевезень залишається в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері на постійному контролі.

Старший прокурор 

Попаснянської прокуратури з нагляду

за додержанням законів у транспортній сфері

молодший радник юстиції М. Тимошенко                                                         


19.09.2013

           СТАН ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ПОПАСНЯНСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО РЕГІОНУ ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 РОКУ

Попаснянською прокуророю з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проаналізовано стан запобігання і протидії злочинності та корупції на території Попаснянського транспортного регіону за 6 місяців 2013 року. Встановлено, що вжиті протягом першого півріччя 2013 року правоохоронними органами на транспорті у взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування організаційно-практичні заходи певною мірою сприяли стабілізації криміногенної ситуації на території регіону, захисту прав громадян та інтересів держави, а також ефективній роботі органів досудового розслідування і функціонування правоохоронної системи в умовах оновленого кримінального процесу.

Протягом 6 місяців 2013 року до органів внутрішніх справ Попаснянського транспортного регіону надійшло на 16% менше заяв і повідомлень про вчинені злочини та інші події ніж за аналогічний період 2012 року (163 у 2013 році проти 189 у 2012). До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 157 заяв про вчинення кримінальних правопорушень (ЛВ на ст.Попасна – 151; ЛВ на ст. Дебальцеве – 6).

У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 17 % зареєстровано менше тяжких та особливо тяжких злочинів (6 місяців 2012 – 12; 6 місяців 2013 – 10) та злочинів, вчинених у групі на 73% (з 11 у 2012 до 3 у 2013). Не зареєстровано жодного вбивства, грабежу, розбійного нападу, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування та інших тяжких злочинів, спрямованих проти життя та здоров'я особи та злочинів, вчинених неповнолітніми та у стані алкогольного сп’яніння.

Закінчено 131 кримінальне провадження (що становить 83,4% від зареєстрованих), з яких: закрито – 93 (70,9%), направлено до суду з обвинувальним актом – 40 (30,5%) , у тому числі 9 з угодами (3 про примирення, 6 про визнання винуватості), що складає 22,5%.

Рівень розкриття злочинів становить 71,2%.

Протягом 6 місяців 2013 року кримінальними правопорушеннями завдано збитків на суму 23 тисячі грн., які відшкодовані в ході досудового розслідування в повному обсязі.

За результатами аналізу 18 липня 2013 року Попаснянським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів Попаснянського транспортного регіону, на якій розроблені заходи, спрямовані на підвищення рівня ефективності протидії злочинності і корупції та подальшої стабілізації кримінальної ситуації на території Попаснянського транспортного регіону.

Стан запобігання і протидії злочинності Попаснянського транспортного регіону залишається в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері на постійному контролі.

В.о. Попаснянського прокурора

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

юрист 1 класу Д. Макашов


19.09.2013

ПРОКУРАТУРА ВИЯВИЛА ПОРУШЕННЯ

В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Якість та безпечність пасажирських перевезень на автомобільному транспорті є сьогодні найактуальнішим питанням.

Попаснянська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері здійснює безпосередній нагляд щодо місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при виданні ними нормативних актів у сфері транспорту.

На виконання покладених на неї завдань, прокуратурою в липні – серпні поточного року проведено перевірку дотримання вимог чинного законодавства в транспортній сфері  виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради, яка є організатором пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в місті Сєвєродонецьк.

Перевіркою встановлено суттєві порушення вимог законодавства в діяльності виконкому під час виконання функції з організації перевезення пасажирів, зокрема, відкриття маршрутів без затверджених паспортів, залучення тимчасового перевізника не на конкурсних засадах, як того вимагає діюче законодавство, а саме ст.ст. 39, 43 Закону України «Про автомобільний транспорт», згідно яких паспорт маршруту є документом, на підставі якого виконуються пасажирські перевезення, а залучення перевізника до здійснення пасажирських перевезень здійснюється виключно на конкурсних засадах.

За результатами перевірки прокуратурою спрямовані 4 адміністративні позови до Луганського окружного адміністративного суду про визнання протиправними та скасування незаконних 4 рішень виконкому Сєвєродонецької міської ради, які на даний час знаходяться на розгляді.

Питання додержання вимог законодавства під час організації пасажирських перевезень залишається в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері на постійному контролі.

Старший прокурор

Попаснянської прокуратури з нагляду

за додержанням законів у транспортній сфері

молодший радник юстиції М. Тимошенко

 


19.09.2013

ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ – НАШ ПРІОРИТЕТ

Одним з основних напрямків діяльності прокуратури є захист соціально-економічних прав і свобод людини та громадянина.

Незважаючи на те, що питання своєчасної виплати заробітної плати перебуває під постійним контролем державних органів, уповноважених здійснювати нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, на даний час воно залишається однією з найгостріших невирішених проблем, що породжує соціальну напругу в суспільстві.

Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері вжито ряд заходів, направлених на усунення порушень законодавства на цьому напрямку.

Проведеними перевірками встановлено, що на території Попаснянського транспортного регіону 1 підприємство транспорту має заборгованість з виплати заробітної плати (КП Лисичанське тролейбусне управління) у сумі 460 тисяч грн.

З метою усунення порушень вимог діючого законодавства та поновлення порушених прав громадян Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері на адресу керівництва підприємства внесено подання про усунення порушень, за результатами розгляду якого на теперішній час сплачено заборгованість у сумі 180 тисяч грн.

Окрім цього, прокуратурою в інтересах громадян – працівників підприємства заявлено 5 позовів щодо виплати заборгованості на суму 47 тисяч грн., які судом задоволені та на теперішній час знаходяться на виконанні.

Питання своєчасності виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на піднаглядних підприємствах залишається в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері на постійному контролі.

В.о. Попаснянського прокурора

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

юрист 1 класу Д. Макашов

 

 

 


19.09.2013

 

« Про стан здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території області»

Статею 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. 

Питання щодо стану здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Попаснянського транспортного регіону знаходиться на постійному контролі Попаснянської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері.

Загальна площа земель підприємств Попаснянського транспортного регіону, яку використовують об’єкти нагляду прокуратури, складає 8146,692 га.

Всі піднаглядні підприємства своєчасно сплачують земельний податок.

Проведеними перевірками прокуратурою встановлено факти порушень ст.ст.80, 125, 126 Земельного Кодексу України, а саме: не переоформлення державних актів на землю структурними підрозділами ДП «Луганський облавтодор», розташованими на території Попаснянського транспортного регіону площею 52,5752 га.

За результатами проведених перевірок дотримання земельного законодавства прокуратурою внесено 2 подання, до дисциплінарної відповідальності притягнено 1 посадову особу органу місцевого самоврядування, до бюджету відшкодовано 39 тис. грн..

Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері продовжуються вживатись заходи на цьому напрямі діяльності.

Попаснянський прокурор

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

радник юстиції О. Онуфрієнко

 


 

29.07.2013 

ПРОКУРАТУРОЮ ПОНОВЛЕНО ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ

          Одним з основних напрямків нагляду за додержанням і застосуванням законів прокуратури є захист фінансово-економічних інтересів держави, передусім у бюджетній сфері.

Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері вжито ряд заходів, направлених на усунення порушень законодавства на цьому напрямку.

           Впродовж поточного року під час перевірки прокуратурою  встановлено, що ТДВ «Попаснянський ВРЗ» має заборгованість  перед ДЗ «Вузлова лікарня на ст.Попасна» за проведені медичні огляди на суму понад 45 тисяч гривень.

          У січні – березні 2013 року ТДВ «Попаснянський ВРЗ»  користувалось  послугами з проведення медичних оглядів ДЗ «Вузлова лікарня»,  проте в порушення вимог чинного законодавства України гроші за надані послуги не перерахувало, чим завдано істотної шкоди інтересам держави.

          Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері на адресу ТДВ «Попаснянський ВРЗ» направлено подання із вимогою про погашення наявної заборгованості.

          За втручання прокуратури державні інтереси поновлено та в повному обсязі відшкодовано державному закладу заборгованість 45 тисяч гривень.

          Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері й надалі продовжують вживатися заходи на цьому напрямку правозахисної  діяльності.

 

 

Попаснянський прокурор

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

радник юстиції                                                              О. Онуфрієнко

 

ПРОКУРАТУРА ВИЯВИЛА ПОРУШЕННЯ

В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

         Якість та безпечність пасажирських перевезень на автомобільному транспорті є сьогодні найактуальнішим питанням.

         Попаснянська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері провела перевірку дотримання вимог чинного законодавства в транспортній сфері  в Брянківській міській раді, яка є організатором пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в місті Брянка.

         Перевіркою встановлено суттєві порушення вимог законодавства в діяльності міської ради під час виконання функції з організації перевезення пасажирів.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства» від 20.11.2012,  який вступив в силу 5.01.2013,  виключено норму, відповідно до якої  організатор мав право укладати із перевізником  тимчасовий договір до проведення конкурсу.

Відтепер залучення перевізника до здійснення пасажирських перевезень здійснюється лише на конкурсних засадах.

Незважаючи на ці зміни, в березні поточного року в порушення вимог діючого законодавства міською радою з автоперевізниками були укладені 3 договори  на перевезення пасажирів без проведення конкурсу.

           Прокуратурою Брянківському міському голові спрямоване подання з вимогою розірвати незаконні тимчасові договори  на перевезення пасажирів  та вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб.

На даний час подання знаходиться на розгляді.

          Питання додержання вимог законодавства під час організації пасажирських перевезень  залишається в Попаснянській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері  на постійному контролі.

 

 Попаснянський прокурор

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

радник юстиції                                                                        О. Онуфрієнко

 


 

21.06.2013

 Діяльність прокуратури в сфері транспорту

 

 

 

 Попаснянська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері у багатьох асоціюється із наглядом за об′єктами залізничного транспорту зважаючи на те, що вона розташована у «місті залізничників».

На відміну від інших прокуратур сфера наглядової та представницької діяльності Попаснянської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері набагато ширша, нагляд здійснюється щодо об’єктів залізничного, трубопровідного, повітряного транспорту.

Крім того, нагляд прокуратури охоплює діяльність підприємств автодорожнього комплексу, міського електротранспорту, територіальних підрозділів Луганської митниці, територіальних органів Державної автомобільної інспекції, а також діяльність органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, пов’язану з державним управлінням на транспорті.

Прокуратура також здійснює нагляд за додержанням законів Лінійними відділами на станціях Попасна та Дебальцеве УМВС України на Донецькій залізниці при здійсненні ними досудового слідства, дізнання та оперативно-розшукової діяльності, а також при прийнятті заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення у сфері транспорту

Територія Попаснянського транспортного регіону поширюється на міста Брянка, Кіровськ, Лисичанськ, Первомайськ, Рубіжне, Стаханов, Сєвєродонецьк, а також Попаснянський, Кремінський, Сватівський, Новопсковський, Марківський, Біловодський, Міловський, Слов’яносербський, райони Луганської області.

Сьогодні Попаснянська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері залишається доступним для населення державним органом, що забезпечує захист прав і свобод громадян та інтереси держави.

 

  Прокурор Попаснянської прокуратури

з нагляду за додержанням законів

                   у транспортній сфері                    А.М.Ковальов

 

13.05.2013

 ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

 Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проведено перевірку дотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органами Держпожтехногеннагляду.

Перевіркою встановлені факти неналежного виконання з боку службових осіб Відділу з наглядово-профілактичного обслуговування Попаснянського району управління з забезпечення діяльності головного управління Держтехногенбезпеки у Луганській області своїх службових обов’язків, ігнорування вимог чинного законодавства при внесенні обов’язкових для виконання документів реагування та подальшого контролю за їх виконанням та відсутності контролю за роботою підлеглих з боку керівництва відділу.

За результатами перевірки прокуратурою внесено поданнякерівництву Головного управління Держтехногенбезпеки в Луганській області з вимогою вжити вичерпних заходів щодо усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяли,та вирішити питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. За результатами розгляду подання притягнуто 1 особу до дисциплінарної відповідальності.

 

Заступник Попаснянського

прокурора з нагляду за додержанням

законів у транспортній сфері

юрист1 класу Д.О.Макашов


29.01.2013

 СУД СОСТОЯЛСЯ

Конституцией Украины в ст.3 указано, «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью».

 

Очень часто в производственной сфере человек сталкивается с нарушением таких ценностей, речь пойдет о производственном травматизме, а точнее нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

 

Безопасность жизнедеятельности в широком смысле определяют как «науку об оптимальном взаимодействии человека со средой обитания. Современный человек в своей повседневной жизни неотделим от мира машин, техники, что нашло отражение в термине «техносфера», понимаемом как мир техники. И это взаимодействие в определенных случаях бывает драматичным.

Так, в 2010 г. примерно в 15 часов при выполнении работ по укладке рельсошпальной решетки в «окно» на станционных путях железнодорожной станции М. ГП «Донецкая железная дорога», на которой участок капитального ремонта пути неэлектрифицирован, однако через станционные пути проходит линия электропередач 380 В, машинист железнодорожно-строительных машин (путеукладочного крана УК-25 9/18) 6 разряда ПМС Л. получил производственную травму в виде тяжких телесных повреждений при выполнении работ с повышенной опасностью вследствие поражения электрическим током, исходящим из вышеуказанной линии электропередач.

Работами руководили гражданин Д. и гражданин В., которые впоследствии были привлечены по возбужденному уголовному делу по ст. 272 ч.2 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) в качестве обвиняемых. Впоследствии состоялся суд, в котором, несмотря на непризнание своей вины одним из подсудимых, вина указанных лиц была доказана в полном объеме.

Экспертами было установлено, что мастеру В. необходимо было не допускать приближение частей крана к проводам воздушной линии электропередач, не давать команду на движение крана без наряда-допуска на работу в охранной зоне ЛЭП и письменного разрешения от представителя ЭЧК на работу в охранной зоне ЛЭП, а также не убедившись, что все работники, обслуживающие путеукладочный кран, заняли рабочие места и находятся в безопасности, а также при обнаружении линии ВЛ необходимо было остановить работы по капитальному ремонту пути, доложив об этом руководителю путевых работ, до прибытия работников дистанции электроснабжения и снятия напряжения и выдачи разрешения, наряда-допуска работникам его бригады на работу в охранной зоне ЛЭП. Выполнение указанных действий повлияли бы на исход происшествия и путеукладочный кран УК-25/9-18, а также потерпевший Л. не приблизился бы в зону действия электричества, вследствие чего травмирования Л. не произошло.

​ Однако были нарушены ряд нормативных актов, действующих на ж.д. транспорте и регулирующих проведение и технологию выполнения работ с повышенной опасностью, а также охрану труда.

 

Судебное слушанье длилось около 1 года, и суд вынес справедливое решение. Приговором суда В. и Д признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК Украины и назначено наказание В. - в виде ограничения свободы сроком на 3 года, в соответствии со ст. 75, 76 УК Украины от отбытия наказания освобожден с испытательным сроком на один год.

Д. - в виде ограничения свободы сроком на 3 года, в соответствии со ст. 75, 76 УК Украины от отбытия наказания освобожден с испытательным сроком на один год, применив штрафные санкции.

Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом является систематический анализ причин его возникновения

Основное требование к обеспечению безопасных условий труда при организации работ повышенной опасности — определение опасных и вредных производственных факторов, с которыми столкнутся работники во время предстоящей работы, и управление ими посредством наряда-допуска соответствующей формы.

Работами с повышенной опасностью являются работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы. К работам с повышенной опасностью относятся:

· ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые работниками одного производственного структурного подразделения на территории другого производственного структурного подразделения;

· совмещенные работы;

· работы на высоте;

· работы в замкнутых и труднодоступных пространствах, в частности в колодцах, тоннелях, емкостях и т. п.;

· работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.);

· ремонт газопроводов, трубопроводов сжатого воздуха, горячей воды и пара;

· электрогазосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ;

· работы с применением пиротехнического инструмента, монтажных поршневых пистолетов;

· работы по ликвидации последствий инцидентов и аварий;

· другие работы, содержащие признаки работ с повышенной опасностью.

Работниками, обеспечивающими безопасные условия труда при выполнении работ с повышенной опасностью (с оформлением наряда-допуска), являются:

· выдающий наряд-допуск;

· руководитель работ по наряду-допуску;

· допускающий к работе по наряду-допуску;

· производитель работ по наряду-допуску;

· наблюдающий;

· исполнитель работ.

Все вышеперечисленные работники несут ту или иную ответственность за мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, указанных в наряде-допуске. Обязанности исполнителя работ определяются выдающим наряд-допуск или производителем работ посредством доведения производственного задания, целевого инструктажа

Прокурор Попаснянской прокуратуры

по надзору засоблюдением законов

в транспортной сфере М.В.Тимошенко 

  

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННУ ВІДМОВУ

 В НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ

 

В лютому 2013 року Попаснянською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері направлено до суду для розгляду протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення у відношенні голови однієї з місцевих рад С., який на запит громадянина К. про надання інформації щодо розміру заробітної плати працівників ради відмовив у наданні такої інформації з посиланням на те, що вона є конфіденційною.

Прокурорською перевіркою встановлено, що головою місцевої ради С. незаконно відмовлено у наданні інформації в порушення п. 1 ч. 1 ст. 16Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011р.,відповідно до якого особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини 1 статті 4 зазначеного Закону, забороняється, зокрема, відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації,надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України"Про інформацію" , "Про доступ до публічної інформації" , "Про звернення громадян" , "Про доступ до судових рішень" та "Про засади запобігання і протидії корупції",тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами судового розгляду суд постановив накласти на С. адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 425грн.


Прокурор Попаснянської прокуратури

з нагляду за додержанням законів

у транспортній сфері

юрист1 класу М.В.Тимошенко


  

 

  21.01.2013

 Правовий статус потерпілого за новим Кримінально-процесуальним кодексом України

 

У зв′язку із введенням в дію нового Кримінально-процесуального Кодексу України 19 листопада 2012 року деталізовано коло суб′єктів, які можуть виступати потерпілими у кримінальному провадженні та стадію набуття такого статусу.Відтепер потерпілим у кримінальному провадженні може бути не тільки фізична особа,якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Для того, щоб особа набула статусу потерпілого за новим КПК України не вимагається винесення постанови органом досудового розслідування чи суддею. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв’язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим тільки за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява,повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Така постанова може бути оскаржена слідчому судді. Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.

Великого розширення отримав перелік прав потерпілого. У зв’язку з цим законодавець передбачив необхідність вручення пам’ятки про його процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.Ці права поділені в КПК на три групи: права протягом кримінального провадження;права під час досудового розслідування;під час судового провадження в будь-якій інстанції.

До першої групи прав віднесені: право бути повідомленим про свої права та обов’язки,передбачені цим Кодексом; право знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного,обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;право за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки не тільки щодо себе, а й близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла; право не тільки давати пояснення, показання, а й відмовитися їх давати; право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді,суду в порядку, передбаченому КПК; право мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг; право давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє,безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою,якою ведеться кримінальне провадження; право застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Але слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини, про що виноситься(постановляється) вмотивована постанова(ухвала). До цієї групи також віднесено право одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених КПК України.

До другої групи прав віднесено: право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим; право отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; право брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання,подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі; право отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового розслідування.

Третя група прав включає право висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому,а також висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; право знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді.

Важливим нововведенням КПК є право потерпілого на всіх стадіях кримінального провадження примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

У КПК в окремій статті вперше визначено обов’язки потерпілого: прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття; не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення; 3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю.

Представником потерпілого вже не може бути просто фахівець у галузі права, тільки адвокат.У свою чергу представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами,працівник юридичної особи за довіреністю,а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні– іншими словами, адвокат.

Якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, то до участі в процесуальній дії разом з нею вперше передбачено обов’язкове залучення її законного представника.

Знання потерпілим своїх процесуальних прав та порядку їх реалізації надає йому у повному обсязі використати всі передбачені законом засоби для захисту та відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів.

 

Слідчий Попаснянської

прокуратури з нагляду за додержанням

законів у транспортній сфері

юрист 1 класу                    М.Дахно

  

 

 

 

 

 

Важливо!
 • До уваги членів виконавчого комітету!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник