Попаснянська міська рада

 

 

У К Р А Ї Н А

Л У Г А Н С Ь К А    О Б Л А С Т Ь

П О П А С Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

Ш О С Т О Г О   С К Л И К А Н Н Я

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови 

 

 

05.09. 2012р.                                           м. Попасна                                                 № 03/02-36

   

  Про внесення змін та доповнень до

розпорядження міського голови

27.12.2011 № 264-к «Про затвердження

Порядку проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад посадових

осіб виконкому Попаснянської міської ради»

 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012  № 412, якою внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  № 169:

 1. Внести зміни та доповнення до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконкому Попаснянської міської ради (далі Порядок), а саме:

-       в п.12 Порядку виключити підпункти 8, 9;

-       в п.12 Порядку підпункт 10 вважати 8 та додати  підпунктом 9 наступним змістом «довідку про допуск до державної таємниці»;

-       п. 30 Порядку доповнити текстом наступного змісту «Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ».

-       п.31 Порядку доповнити текстом наступного змісту «Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки».

2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Єщенка Г.Г. та начальника загального відділу Кулік Л.А.

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.І.Онищенко

 

 Кулік, 2-08-71

 

Про   створення  конкурсної  комісії   для

проведення  конкурсу   на   заміщення  

вакантних посад посадових осіб місцевого

самоврядування

 

            З метою проведення конкурсу  на  заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконкому міської ради, на підставі постанови КМУ 15.02.2002 № 169 (із змінами), відповідно до ч.2 ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  розпорядження міського голови 27.12.2011 № 264-к «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконкому Попаснянської міської ради» (із змінами та доповненнями):

 

 1. Створити конкурсну комісію у  наступному складі:

-       Єщенко Геннадій Григорович  -  голова комісії, заступник міського  голови,

-       Лисиченко Тетяна Євгенівна    -  заступник  голови комісії, секретар ради,

-       Кулік Любов Анатоліївна          - секретар комісії, начальник загального  відділу.

 

                                                       Члени комісії:

-       Висоцька Наталія Олександрівна  - начальник організаційного відділу,

-       Водолазька  Тетяна Федорівна       - державний нотаріус, член виконкому міської

                                                                         ради,

-       Гончаренко Катерина Володимирівна - начальник фінансово-господарського  

                                                                      відділу - головний бухгалтер,

-       Коваленко Віталій Петрович         - спеціаліст - юрист,

-       Козаков Олександр Анатолійович - заступник міського голови,

-       Шмельова Наталія Олександрівна - начальник відділу житлово-комунального

                                             господарства, архітектури, містобудування  та землеустрою.

 2. Розпорядження міського голови від 03.12.2010 № 255-к  вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                                         Ю.І.Онищенко

 

Кулік, 2-08-71

 

 

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Вітання з Днем народження!
 • До уваги членів виконкому!

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник