Попаснянська міська рада

 

У К Р А Ї Н А

Л У Г А Н С Ь К А    О Б Л А С Т Ь

П О П А С Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

Ш О С Т О Г О   С К Л И К А Н Н Я

 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови 

 

 

03.06.2013                                     м. Попасна                                                  № 03/02-21

 

 

Про   створення  конкурсної  комісії   для

проведення  конкурсу   на   заміщення  

вакантних посад посадових осіб місцевого

самоврядування виконкому Попаснянської

міської ради

 

            З метою проведення конкурсу  на  заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконкому міської ради, на підставі постанови КМУ від 15.02.2002 № 169 (із змінами), відповідно до ч.2 ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  розпорядження міського голови від 27.12.2011 № 264-к «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконкому Попаснянської міської ради» (із змінами та доповненнями), у зв’язку з кадровими змінами в апараті виконкому міської ради:

 

 1. Створити конкурсну комісію у  наступному складі:

-       Козаков Олександр Анатолійович  -  голова комісії, заступник міського  голови,

-       Лисиченко Тетяна Євгенівна    -  заступник  голови комісії, секретар ради,

-       Кулік Любов Анатоліївна          - секретар комісії, начальник загального  відділу.

                                                       Члени комісії:

-       Висоцька Наталія Олександрівна  - начальник організаційного відділу,

-       Водолазька  Тетяна Федорівна       - державний нотаріус, член виконкому міської

                                                               ради,

-       Гончаренко Катерина Володимирівна - начальник фінансово-господарського  

                                                                  відділу - головний бухгалтер,

-       Коваленко Віталій Петрович  - спеціаліст - юрист,

-       Табачинський Михайло Миколайович - заступник міського голови,

-       Шмельова Наталія Олександрівна - начальник відділу житлово-комунального

                                                                 господарства, архітектури, містобудування  та землеустрою.

2. Розпорядження міського голови від 25.09.2012 № 39 «Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування»  вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                                                 Ю.І.Онищенко

 

Кулік  2 08 71

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Вітання з Днем народження!
 • До уваги членів виконкому!

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник