Попаснянська міська рада

 У К Р А Ї Н А

 Л У Г А Н С Ь К А    О Б Л А С Т Ь

П О П А С Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

ШОСТОГО  С К Л И К А Н Н Я

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови

 

 

03.12. 2013                                       м. Попасна                                                  № 294

  

             Про скликання позачергової

             сорок  дев’ятої   сес  міської ради   

             шостого  скликання 

 

      У зв’язку   із суспільно-політичною ситуацією в Україні ,   керуючись   п.8 ч.3 ст.42,  п.9 ст.46  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.11 розділу II Регламенту  Попаснянської міської ради:

 1. Скликати позачергову сорок дев’яту  сесію  міської ради 05.12.2013 р. о 14.00 год. у залі   засідань виконкому міської ради.

 2. Запропонувати  на розгляд сесії  порядок денний:

       1.Про звернення депутатів Попаснянського міської ради у зв'язку із суспільно-політичною ситуацією в Україні.

 4. Об’явлену раніш на 23.12.2013 р.  чергову сорок дев’яту   сесію міської ради шостого скликання (розпорядження міського голови від  28.11.2013 р. №290) відповідно вважати п’ятдесятою  сесією міської ради шостого скликання.

5. Проект  рішення  розмістити на офіційному веб-сайті міської ради gorsovet-popasnaya.gov.ua.

6. Контроль за виконанням  даного розпорядження покласти на секретаря ради Лисиченко Т.Є.

 

Міський голова                                                                       Ю.І.  Онищенко     

 

Лисиченко,20832

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник