Попаснянська міська рада

                                                                                                   Затверджую:

                                                                                                     Міський голова

 

                                                                                                     ____________ Ю.І.Онищенко

 

Перелік

питань для іспиту на  заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії організаційного відділу  

 

    Питання на перевірку  знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.1,2)
 3. Форма правління в Україні (ст.5).
 4. Державні символи України (ст.20).
 5. Конституційне право на працю (ст.43).
 6. Обов’язки громадянина України (ст.65-68).
 7. Бюджетна система України (ст.95).
 8. Державний бюджет України (ст.96).
 9. Порядок обрання Президента України (ст.103).

10.  Повноваження Президента України (ст.106).

11.  Склад Кабінету Міністрів України (ст.114).

12.  Повноваження Кабінету Міністрів України (ст.116.117).

13.  Органи місцевого самоврядування в Україні (ст.140).

14.  Повноваження територіальних громад за Конституцією Україні (ст.143).

15.  Право громадянина України на вибори (ст.70).

 

  Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування і посадової особи місцевого самоврядування (ст.1,2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
 4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).
 5. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).
 9. Обмеження, пов’язані   з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12).

10.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

11.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13).

12.  Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.17).

13.  Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

14.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  (ст.20).

15.  Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21).

 

 Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст.2,3)

2. Система місцевого самоврядування. Територіальні громади (ст.5,6)

3. Місцевий референдум. Загальні збори громадян (ст.7,8)

4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10)

5. Виконавчі органи рад ( ст.11)

6. Сільський, селищний,  міський голова (ст.12)

7. Порядок формування рад (ст.45)

8. Сесія ради (ст.46)

9. Постійні комісії ради (ст.47)

10. Депутат ради (ст.49)

11. Секретар сільської, селищної, міської ради (ст.50)

12 . Президія  районної ради  (ст.57)

13. Виконавчий апарат районної ради (ст.58)

14. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб (ст.71)

15. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою (ст.75)

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

 

 1. Поняття державної служби і державного службовця за Законом України «Про державну службу» (ст.1).
 2. Право на державну службу (ст.4).
 3. Основні принципи державної служби (ст.3).
 4. Основні обов’язки державних службовців (ст.10).
 5. Основні права державних службовців (ст.11).
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (ст.12,16).
 7. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (ст.14).
 8. Присяга державних службовців (ст.17).
 9. Граничний вік перебування на державній службі (ст.23).

10.  Прийняття на державну службу (ст.15).

11.  Просування по службі державного службовця (ст.27).

12.  Підстави припинення державної служби (ст.30).

13.  Оплата праці державного службовця (ст.33).

14.  Щорічні та додаткові відпустки державних службовців, соціально – побутове забезпечення державних службовців (ст.35,36).

15.  Етика поведінки державного службовця (ст.5).

 

Питання на перевірку знання Закону України  «Про  засади запобігання і протидії корупції»

 

 1. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції (ст.2).
 2. Основні принципи запобігання і протидії корупції (ст.3).
 3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст.4).
 4. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (ст.5).
 5. Обмеження щодо використання службового становища (ст.6).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.7).
 7. Обмеження щодо одержання дарунків (ст.8).
 8. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст.10).
 9. Подача декларації про майно, доходи, витрати  і зобов'язання фінансового характеру (ст.12).

10.  Вимоги щодо прозорості інформації (ст.16).

11.  Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.17).

12.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні протидії корупції (ст.20).

13.  Види відповідальності за корупційні правопорушення (ст.21).

14.  Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст.22).

15.  Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст.25).

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  міської ради та апарату виконкому міської ради:

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Повноваження виконавчого  органу  міськради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку   (ст. 27).
 2. Повноваження виконавчого  органу  міськради у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту.

 

 

 Закон України «Про звернення громадян»

 

 1.  Основні розділи Закону України «Про звернення громадян».
 2. Звернення громадян (ст.1).
 3. Законодавство про звернення громадян (ст.2).
 4. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян (ст.14).
 5. Розгляд заяв (клопотань) (ст.15).
 6. Розгляд скарг громадян (ст.16).
 7. Термін розгляду звернень громадян (ст.20).
 8. Права громадян при розгляді заяви чи скарги (ст.18).

 

Закон України «Про охорону дитинства»

 

 1. Законодавство про охорону дитинства та його завдання (ст.2).
 2. Основні принципи охорони дитинства (ст.3).
 3. Система заходів щодо охорони дитинства (ст.4).
 4. Право дитини на майно (ст.17).
 5. Право дитини на житло (ст.18).

 

Голова конкурсної комісії                                                            М.М.Табачинський

 

 

 

 

                                                                                                     Затверджую:

                                                                                                     Міський голова

 

                                                                                                     ____________ Ю.І.Онищенко

 

Перелік

питань для іспиту на  заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії  відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою

виконкому міської ради

 

    Питання на перевірку  знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.1,2)
 3. Форма правління в Україні (ст.5).
 4. Державні символи України (ст.20).
 5. Конституційне право на працю (ст.43).
 6. Обов’язки громадянина України (ст.65-68).
 7. Бюджетна система України (ст.95).
 8. Державний бюджет України (ст.96).
 9. Порядок обрання Президента України (ст.103).

10.  Повноваження Президента України (ст.106).

11.  Склад Кабінету Міністрів України (ст.114).

12.  Повноваження Кабінету Міністрів України (ст.116.117).

13.  Органи місцевого самоврядування в Україні (ст.140).

14.  Повноваження територіальних громад за Конституцією Україні (ст.143).

15.  Право громадянина України на вибори (ст.70).

 

  Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування і посадової особи місцевого самоврядування (ст.1,2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
 4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).
 5. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).
 9. Обмеження, пов’язані   з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12).

10.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

11.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13).

12.  Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.17).

13.  Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

14.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  (ст.20).

15.  Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21).

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст.2,3)

2. Система місцевого самоврядування. Територіальні громади (ст.5,6)

3. Місцевий референдум. Загальні збори громадян (ст.7,8)

4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10)

5. Виконавчі органи рад ( ст.11)

6. Сільський ,селищний,  міський голова (ст.12)

7. Порядок формування рад (ст.45)

8. Сесія ради (ст.46)

9. Постійні комісії ради (ст.47)

10. Депутат ради (ст.49)

11. Секретар сільської, селищної, міської ради (ст.50)

12 . Президія  районної ради  (ст.57)

13. Виконавчий апарат районної ради (ст.58)

14. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб (ст.71)

15. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою (ст.75)

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

 

 1. Поняття державної служби і державного службовця за Законом України «Про державну службу» (ст.1).
 2. Право на державну службу (ст.4).
 3. Основні принципи державної служби (ст.3).
 4. Основні обов’язки державних службовців (ст.10).
 5. Основні права державних службовців (ст.11).
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (ст.12,16).
 7. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (ст.14).
 8. Присяга державних службовців (ст.17).
 9. Граничний вік перебування на державній службі (ст.23).

10.  Прийняття на державну службу (ст.15).

11.  Просування по службі державного службовця (ст.27).

12.  Підстави припинення державної служби (ст.30).

13.  Оплата праці державного службовця (ст.33).

14.  Щорічні та додаткові відпустки державних службовців, соціально – побутове забезпечення державних службовців (ст.35,36).

15.  Етика поведінки державного службовця (ст.5).

 

Питання на перевірку знання Закону України  «Про  засади запобігання і протидії корупції»

 

 1. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції (ст.2).
 2. Основні принципи запобігання і протидії корупції (ст.3).
 3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст.4).
 4. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (ст.5).
 5. Обмеження щодо використання службового становища (ст.6).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.7).
 7. Обмеження щодо одержання дарунків (ст.8).
 8. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст.10).
 9. Подача декларації про майно, доходи, витрати  і зобов'язання фінансового характеру (ст.12).

10.  Вимоги щодо прозорості інформації (ст.16).

11.  Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.17).

12.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні протидії корупції (ст.20).

13.  Види відповідальності за корупційні правопорушення (ст.21).

14.  Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст.22).

15.  Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст.25).

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  міської ради та апарату виконкому міської ради:

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Повноваження виконавчого комітету міськради в галузі бюджету, фінансів і цін по встановленню тарифів щодо оплати комунальних послуг (ст. 28 п.2).
 2. Власні повноваження виконкому міськради в галузі житлово – комунального господарства (ст.30).
 3. Повноваження виконкому міськради щодо управління комунальною власністю (ст.29).

 

«Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій»

 

 1. Що визначають Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій (п.1.1).
 2. Що розуміється під технічним обслуговуванням жилих будинків (р.2).
 3. Система технічного огляду  жилих будинків (п.2.1).
 4. Позаплановий огляд жилих будинків (п.2.2).
 5. Організація і планування поточного ремонту (п.2.4).
 6.  Технічне обслуговування жилих будинків (ст. 2.3).

 

Закон України «Про житлово – комунальні послуги»

 

 1. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово – комунальних послуг (ст.7).
 2. Порядок надання житлово-комунальних послуг (ст.16).
 3. Права власника (ст.23).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку»

 

 1. Значення термінів «інвестиційна програма», «інвестиційний проект» (п.2 Порядку).
 2. Основні критерії конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) (п.4 Порядку).
 3. Умови фінансування інвестиційних програм (п.5 Порядку).

 

      Заступник голови конкурсної комісії                                                      Т.Є.Лисиченко

 

 

 

 

Затверджую:

                                                                                                     Міський голова

 

                                                                                                     ____________ Ю.І.Онищенко

 

Перелік

питань для іспиту на тимчасове заміщення  посади

спеціаліста 1 категорії  відділу житлово-комунального господарства,

архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради

на час відпустки основного працівника по догляду за дитиною

до досягнення нею трирічного віку

 

 

Конституція України 

 Основні розділи Конституції України.

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.1,2)
 2. Форма правління в Україні (ст.5).
 3. Державні символи України (ст.20).
 4. Конституційне право на працю (ст.43).
 5. Обов’язки громадянина України (ст.65-68).
 6. Бюджетна система України (ст.95).
 7. Державний бюджет України (ст.96).
 8. Порядок обрання Президента України (ст.103).

10.  Повноваження Президента України (ст.106).

11.  Склад Кабінету Міністрів України (ст.114).

12.  Повноваження Кабінету Міністрів України (ст.116.117).

13.  Органи місцевого самоврядування в Україні (ст.140).

14.  Повноваження територіальних громад за Конституцією Україні (ст.143).

15.  Право громадянина України на вибори (ст.70).

  Закон України «Про державну службу»

 Поняття державної служби і державного службовця за Законом України «Про державну службу» (ст.1).

 1. Право на державну службу (ст.4).
 2. Основні принципи державної служби (ст.3).
 3. Основні обов’язки державних службовців (ст.10).
 4. Основні права державних службовців (ст.11).
 5. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (ст.12,16).
 6. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (ст.14).
 7. Присяга державних службовців (ст.17).
 8. Граничний вік перебування на державній службі (ст.23).

10.  Прийняття на державну службу (ст.15).

11.  Просування по службі державного службовця (ст.27).

12.  Підстави припинення державної служби (ст.30).

13.  Оплата праці державного службовця (ст.33).

14.  Щорічні та додаткові відпустки державних службовців, соціально – побутове забезпечення державних службовців (ст.35,36).

15.  Етика поведінки державного службовця (ст.5).

 

Закон України  «Про  засади запобігання і протидії корупції»

 Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції (ст.2).

 1. Основні принципи запобігання і протидії корупції (ст.3).
 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст.4).
 3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (ст.5).
 4. Обмеження щодо використання службового становища (ст.6).
 5. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.7).
 6. Обмеження щодо одержання дарунків (ст.8).
 7. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст.10).
 8. Подача декларації про майно, доходи, витрати  і зобов'язання фінансового характеру (ст.12).

10.  Вимоги щодо прозорості інформації (ст.16).

11.  Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.17).

12.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні протидії корупції (ст.20).

13.  Види відповідальності за корупційні правопорушення (ст.21).

14.  Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст.22).

15.  Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст.25).

 

 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 Поняття служби в органах місцевого самоврядування і посадової особи місцевого самоврядування (ст.1,2).

 1. Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
 3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).
 8. Обмеження, пов’язані   з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12).

10.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

11.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13).

12.  Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.17).

13.  Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

14.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  (ст.20).

15.  Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21).

 

Загальні питання:

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Повноваження виконавчого комітету міськради в галузі бюджету, фінансів і цін по встановленню тарифів щодо оплати комунальних послуг (ст. 28 п.2).
 2. Власні повноваження виконкому міськради в галузі житлово – комунального господарства (ст.30).
 3. Повноваження виконкому міськради щодо управління комунальною власністю (ст.29).

 

«Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій»

 

 1. Що визначають Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій (п.1.1).
 2. Що розуміється під технічним обслуговуванням жилих будинків (р.2).
 3. Система технічного огляду  жилих будинків (п.2.1).
 4. Позаплановий огляд жилих будинків (п.2.2).
 5. Організація і планування поточного ремонту (п.2.4).
 6. Які роботи виконуються під час підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий  період  (пп.2.8.2).
 7.  Технічне обслуговування жилих будинків (ст. 2.3).

 

Закон України «Про житлово – комунальні послуги»

 

 1. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово – комунальних послуг (ст.7).
 2. Мінімальні норми житлово – комунальних послуг (ст.15).
 3. Порядок надання житлово-комунальних послуг (ст.16).
 4. Права власника (ст.23).

 

«Методичні рекомендації щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України»

 

 1. Ким здійснюється облік зелених насаджень (п.4 р.2).

 

 

 

 

     Голова конкурсної комісії                                                                           Г.Г.Єщенко

 

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Вітання з Днем народження!
 • До уваги членів виконкому!

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник