Попаснянська міська рада

Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою

Положення про відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою 


• готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд міської ради або виконавчого комітету;
• сприяє у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста;
• розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) земельних ділянок та надання їх для містобудівних потреб відповідно до містобудівної документації, розробляє і подає висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість впровадження на них запланованої містобудівної діяльності;
• розробляє і подає міській раді пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури;

• розробляє і подає міській раді пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури;
• організовує в установленому порядку координацію будівництва та відновлювальних робіт, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
• організовує проведення розмічальні робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), здійснює систематизацію зазначених матеріалів, дає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;
• надає архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані для проектування об'єктів архітектури на нове будівництво, реконструкцію і розширення діючих об'єктів усіх форм власності;
• погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва зовнішньої реклами;
• здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
• надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд у населених пунктах на території міста, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських споруд;
• вносить пропозиції про прийняття згідно з чинним законодавством рішень щодо самовільно збудованих будівель і споруд;
• організовує в установленому законом порядку містобудівні конкурси;
• інформує населення через засоби масової інформації про розробку містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
• забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів;
• бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб на території міста;
• бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету міста;
• координує роботу, пов'язану з наданням населенню міста житлово-комунальних послуг;
• розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства міста в умовах надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
• здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду та об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;
• вживає заходів щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;
• аналізує рівень цін і тарифів на виконання робіт і надання послуг житлово-комунального господарства міста, а в разі необхідності готує пропозиції щодо їх перегляду в установленому законом порядку;
• сприяє створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
• сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики при проектуванні, будівництві нових і реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробці проектів благоустрою території міста;
• здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
• веде квартирний облік у житловому фонді міста;
• розробляє проекти регуляторних актів;
• здійснює підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів;
• координує організацію роботи міського громадського транспорту.

Важливо!
 • До уваги членів виконавчого комітету
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник