Попаснянська міська рада

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення виконкому

Попаснянської міської ради  « Про затвердження Порядку перепланування

 жилих і нежилих приміщень  у будинках м. Попасна».

 « Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики проведення аналізу  впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення Попаснянської  міської ради  «Про порядок  перепланування жилих і нежилих приміщень в будинках в м. Попасна»


 1.    Визначення проблеми
  Відповідно до ч.1 ст.100 житлового кодексу України переобладнання і перепланування жилих і нежилих приміщень допускаються з дозволу виконавчого комітету міської ради.

Оскільки, в законодавстві  України відсутні уніфіковані правила перепланування  і надання дозволу на перепланування, виникла  неузгодженість з приводу порядку надання дозволу на перепланування.таким чином, на сьогодні існує нагальна необхідність в розробці єдиних чітких правил надання дозволу на перепланування

2. Визначення цілей  регуляторного акта та альтернативні способи досягнення зазначених цілей.  
Метою правового регулювання, є:
-    послідовні дії щодо отримання дозволу  на виконання робіт з перепланування;

-  перелік обмежень, які не допускаються  під час виконання робіт з перепланування;

-  перелік документів необхідних для отримання дозволу на виконання робіт з перепланування;

-  переліку підстав для відмови в наданні дозволу на виконання робіт з перепланування.
3.    Альтернативні способи досягнення цілей регулювання
Альтернативні способи досягнення цілей регулювання відсутні, оскільки для можливості складання такого переліку необхідні законодавчі підстави.
4. Механізм розв’язання
Акт встановлює:
•     принцип отримання дозволу на перепланування, шляхом подання зацікавленою особою заяви рпро перепланування з комплектом необхідних документів;
•     передбачається прозора процедура прийняття в експлуатацію об’єктів нерухомості в яких вчинено самовільне перепланування
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначеної мети

 проектом регуляторного акту передбачається процедура проведення перепланування об’єктів нерухомості, яка має на меті не тільки полегшити порядок отримання дозволу на перепланування , а й уніфікувати основні вимоги до перепланування. Також проектом регуляторного акту передбачається система противаг,яка дозволить мінімізувати кількість зловживань власників нерухомості.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
 результатом прийняття регуляторного акту стане запровадження  процедури оформлення перепланування
7.  Строк дії
Строк дії регуляторного акту необмежений. При  внесення змін  до чинного законодавства,які можуть впливати на дію регуляторного акту , до нього будуть вносить відповідні корективи.   
 8. Показники результативності
 показником результативності акта стане зменшення скарг громадян пов»язаних із неможливістю прийняття оь»єктів перепланування в експлуатацію, проблем з оформлення дозволу на перпланування тощо.•     
9. Відстеження результативності

 контроль за дотриманням вимог, передбачених Порядком перепланування жилих і нежилих приміщень у будинках, здійснюватимуть виконавчий комітет Попаснянської міської ради, а також інші компетентні органи відповідно законодавства.
Базове відстеження результативності здійснено через півріччя з дати набрання чинності цього регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності проекту рішення здійснюється впродовж двох років після набрання ним чинності.
Періодичне відстеження результативності проекту здійснюється через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Заступник  міського голови                                                                                        О.А. Козаков
 

 

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник