Попаснянська міська рада

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення

Попаснянської міської ради

«Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста на 2016 рік»

  

1. Визначення проблеми

 

         Прийняття даного проекту Програми надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають інтереси у розвитку підприємництва на території міста, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для громади міста та покупців.

Проект рішення розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та інших нормативно-правових актів та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Оскільки на цей час немає Закону України «Про приватизацію об’єктів комунальної власності» для здійснення процедури приватизації  комунального майна територіальної громади міста Попасна, необхідно прийняти зазначене рішення.

 

2.Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди

 

         У результаті прийняття даного регуляторного акту буде забезпечене виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від приватизації; залучення широких верств населення до процесу приватизації реалізації комунального майна та розвиток завдяки цьому дрібного та середнього бізнесу приватизації об’єктів малої приватизації; широке застосування конкурентних способів приватизації: конкурсів, аукціонів; широке інформування громадськості міста про умови приватизації комунального майна; підвищення відкритості та прозорості приватизації комунального майна.

 

Вигоди

Витрати

Міська рада

розвиток та удосконалення процесів приватизації

не передбачає витрат

Суб’єкти господарювання

придбання майна та його подальше використання

витрати, пов’язані з купівлею майна

Територіальна громада

залучення широких верств населення до процесу реалізації комунального майна, розвиток інфраструктури міста

не передбачає витрат

 

3.Цілі державного регулювання

 

Прийняття даного рішення є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу приватизації комунального майна.

 

4.Визначення альтернативних способів досягнення цілей

 

Як альтернативу даному рішенню можливо розглянути наступний варіант:

- відмовитись від введення в дію запропонованого регулювання, тобто залишити без змін існуючу ситуацію.

Дана альтернатива не вирішує поставлених цілей, тому вважаємо, що при прийняті проекту запропонованого рішення інтереси громади будуть враховані найбільш повно.

 

5.Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

 

         Проектом Програми передбачено виконання фінансових завдань не тільки за рахунок збільшення кількості об’єктів, що пропонуються для продажу, а, насамперед, завдяки підвищенню ціни продажу об’єктів приватизації через підвищення прозорості та конкурентності продажів, а саме шляхом:

         поширення конкурентних способів приватизації (аукціонів, конкурсів), розміщенню достатньої та достовірної інформації для участі учасників у конкурсах (аукціонах);

         продажу об’єктів комунальної власності, що мають забезпечити виконання завдань з надходження грошових коштів від приватизації, на конкурсі (аукціоні), з відбором переможця виключно виходячи з найбільшої ціни, запропонованої за об’єкт продажу та прийняття ним зобов’язань по виконанню умов конкурсу (аукціону).

         Програма включає комплекс заходів щодо фінансового, інформаційного та законодавчого забезпечення виконання Програми.

 

6.Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

 

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта – можлива зміна чинного законодавства з питань приватизації. В такому випадку можливо внести зміни до Програми або затвердити нову Програму, яка буде відповідати вимогам нового законодавства.

 

7.Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Акт приймається на 2016 рік, але його може бути переглянуто, у разі зміни чинного законодавства з питань приватизації, може бути продовжено на деякий строк у разі, якщо чинне законодавство з питань приватизації не зміниться.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

 

         Надходження коштів від приватизації комунального майна до місцевого бюджету м. Попасна.

         Ефективність подальшого використання комунального майна.

 

9.Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття

          

         Відстеження результативності буде проводитись на підставі аналізу надходження коштів від приватизації комунального майна до місцевого бюджету міста Попасна та кількості проданих об’єктів.

         Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

         Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

      Виконавець відстеження результативності: відділ ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради.

 

 

                  Заступник міського голови                              М.М.Табачинський

 

 

                 Спеціаліст-юрист

                 виконкому міської ради          В.П.Коваленко

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник