Попаснянська міська рада

Аналіз впливу регуляторного акта:

проекту рішення сесії Попаснянської міської ради

«Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-2020 роки»

 Даний аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення сесії Попаснянської міської ради «Про затвердження програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-2020 роки» (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України "Про засади державно регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11 березня 2004 року № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення.

 

Назва регуляторного акта: проект рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-2020 роки».

Регуляторний орган: Попаснянська міська рада

Розробник проекту регуляторного акта: виконавчий комітет Попаснянської міської ради 

Контактний телефон: 064-74-2-10-89

У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне:

 1. Визначені проблеми, які передбачається розв'язати шляхом державного  регулювання 

Приватизація державного майна (далі - приватизація) - платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону (Закону України «Про приватизацію державного майна»), з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки.  В свою чергу, місцеві ради мають право розпоряджатися комунальним майном (рухомим чи нерухомим), (згідно Закону України «Про місцеве самоврядування» та правом, наданим їм Конституцією України), яке є у власності кожної з територіальних громад. Покупцями комунального майна, яке є власністю територіальних громад також можуть бути,  як фізичні так і юридичні особи.

І звичайно, відчуження комунального майна шляхом продажу (викупу), (аукціону/конкурсу) також регулюється положеннями Законів України: «Про приватизацію державного майна» та «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

В першу чергу, продаж комунального майна є економічним кроком для збільшення надходжень до місцевого бюджету. В другу чергу, володіння комунальним майном та проведення майнових операцій із ним є однією з основних складових місцевого самоврядування кожної територіальної громади в цілому.

 В свою чергу збільшення надходжень до місцевого бюджету відкриває більш широкий спектр можливостей для покрашення соціально-економічного стану даної територіальної одиниці (проведення благоустрою територіальної громади; підняття її інфраструктури; підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки).

Оскільки на цей час немає Закону України «Про приватизацію об’єктів комунальної власності», а колишній регуляторний акт  - рішення сесії Попаснянської міської ради від 24.03.2016 №74/6 «Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста на 2016 рік» втратив чинність, приватизація майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна здійснюється відповідно до пріоритетів, умов та механізмів приватизації, передбачених вищезгаданими Законами України, а саме: "Про приватизацію державного майна" та "Приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Тому з метою доцільного та ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна, на підставі  Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» розроблено проект рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Програми приватизацію майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-2020 роки».

Затвердження і практична реалізація даного регуляторного акту дасть можливість організувати проведення приватизації об’єктів комунальної власності шляхом викупу. Проектом регуляторного акту встановлюється обов’язковість інформування громадськості про приватизацію комунального майна шляхом викупу, що перебуває у власності територіальної громади, обов’язковість і порядок оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають викупу.

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання,

Так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва 

 

 2. Визначені цілі державного регулювання

Прийняття та затвердження проекту рішення «Про затвердження програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-2020 роки» має привести до реалізації таких цілей: 

 • встановлення єдиної чіткої та прозорої процедури викупу;
 • раціональне та ефективне використання та володіння комунальним майном, яке належить територіальній громаді міста Попасна;
 • вироблення чіткого механізму щодо інформаційного забезпечення населення територіальної громади м. Попасна про діяльність Попаснянської міської ради та балансоутримувача з управління комунальною власністю територіальної громади м. Попасна в процесі приватизації та відчуження майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна;
 • забезпечення прозорого механізму ціноутворення під час приватизації об’єктів комунальної власності шляхом викупу:
 • розвиток підприємницької діяльності у сфері виробництва, торгівлі та надання послуг населенню;
 • збільшення кількості зайнятості населення;
 • збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

3. Визначені та оцінені усі прийнятні альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта

Не приймати проект рішення про «Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна», тобто залишити дану ситуацію без змін та очікувати на зміни та вдосконалення діючих законодавчих актів.

Через не прийняття зазначеного рішення постане проблема відсутності правового регулювання приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна органами місцевого самоврядування. Також буде присутня проблема не виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень згідно Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування» в повній мірі в аспекті володіння комунальним майном та проведення операцій з ним.

Альтернатива 2:

Саморегуляція

Повна відмова від регулювання зазначеної галузі соціально-економічного розвитку територіальної громади

м. Попасна, а саме приватизації, та виконання своїх повноважень керуючись лише діючими Законами України у галузі приватизації державного майна (процес саморегуляції).

Альтернатива відмови регулювання сфери приватизації майна комунальної власності полягає  у тому, що органи місцевого самоврядування територіальної громади міста Попасна будуть виконувати операції з майном керуючись лише діючими Законами України та правами наданими Конституцією України.

Альтернатива 3:

Прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого  проекту рішення «Про затвердження програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-202 роки».

Наявність відповідного локального акту щодо регулювання процесу приватизації та обігу майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна дасть змогу більш доцільно, розумно та ефективно ним розпоряджатися. Також це є шляхом до поповнення міського бюджету задля підтримання, відбудови або капітального ремонту існуючої інфраструктури вище зазначеної громади.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Відсутність можливості в повній мірі  регулювати процес приватизації комунального майна даної територіальної громади, базуючись лише на Законах України та Конституції України. Це пов’язано з суперечностями діючих законодавчих актів, а необхідних для вдосконалення механізму приватизації законодавчих актів ще не сформовано.

Альтернатива 2:

Саморегуляція 

Відсутні

 

В процесі приватизації не буде забезпечена її соціально-економічна спрямованість, яка буде віддзеркалюватися в таких принципах приватизації, як: законність, державне регулювання та контроль за приватизаційним процесами й післяприватизаційною діяльністю підприємств, суб’єктів господарювання та населення даної територіальної громади; додержання антимонопольно-конкурентного законодавства; інформування громадськості про приватизаційні процеси та прийняття органами приватизації відповідних рішень.

Альтернатива 3:

Прийняття регуляторного акта 

 

Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить досягнення зазначених цілей, а саме: встановлення єдиної процедури викупу; раціональне та ефективне використання та володіння комунальним майном територіальної громади міста Попасна; вироблення чіткого механізму щодо інформаційного забезпечення населення територіальної громади м. Попасна про діяльність Попаснянської міської ради та балансоутримувача з управління комунальною власністю територіальної громади м. Попасна в процесі приватизації та відлучення майна комунальної власності територіальної громади

м. Попасна; вироблення чіткого забезпечення прозорого механізму ціноутворення під час приватизації об’єктів комунальної власності шляхом викупу; розвиток підприємницької діяльності у сфері виробництва, надання послуг населенню та торгівлі; збільшення кількості зайнятості населення; збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Саморегуляція 

Відсутні

Не прозорий механізм приватизаційного процесу для потенційних покупців, якими можуть бути фізичні особи. Можлива корупція та незаконність приватизації комунальних об’єктів.

Альтернатива 3:

Прийняття регуляторного акта

Збільшить можливість для громадян у працевлаштуванні  у зв’язку з відкриттям нових підприємств малого бізнесу, розвитком підприємницької діяльності, після продажу об’єкта комунальної власності і подальшою його реорганізацію під торгове або виробниче підприємство; забезпечить прозорий механізм процесу приватизації майна, у якому є заінтересованими суб’єкти малого бізнесу, які є потенційними покупцями комунального майна; проведення благоустрою міста, подальший розвиток існуючої інфраструктури у зв’язку з надходженнями до міського бюджету коштів від приватизації майна комунальної власності; покращення соціально-економічного становища даної територіальної громади.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 40 суб’єктів господарювання

Показник

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання , що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

23

 

 

 

57,5

 

17

 

 

 

42,5

 

40

 

 

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Суперечності та недосконалості між діючими законодавчими актами та положеннями під час приватизаційного процесу. Відсутність централізованого державного контролю, який на місцях виконують органи місцевого самоврядування. Несе в собі поганий вплив на потенційних покупців, якими є суб’єкти господарювання (малі та середні підприємці, юридичні особи)

Альтернатива 2:

Саморегуляція 

Відсутні

Додаткові витрати понесуть суб’єкти господарювання (малі та середні підприємці, юридичні особи) у зв’язку з корумпованістю, яка може спиратися на суперечності у діючому законодавстві та недосконалості, але це лише припущення

Альтернатива 3:

Прийняття регуляторного акта 

Будуть встановлені єдині для всіх вимоги під час приватизаційного процесу комунального майна; прозорість ціноутворення, прозорість процесу, його повна законність та контрольованість, як органами місцевого самоврядування так і державним контролюючим органом. Надання суб’єктам господарювання можливості розвитку свої діяльності, що призведе до здорової конкуренції на ринку торгівлі та праці.

Відсутні

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта

2

Якщо регуляторний акт не буде прийнятий, регулювання процесів приватизації майна комунальної власності буде здійснюватися за загальними положеннями діючих законів, через що можуть бути неосвітленими або прихованими важливі аспекти приватизаційного процесу.

Альтернатива 2:

Саморегуляція 

1

Проблема залишиться не вирішеною і буде надалі існувати, доки не вдосконаляться або зміняться правові аспекти діючих законодавчих актів.

Альтернатива 3:

Прийняття регуляторного акта 

4

Після прийняття регуляторного акта виконання завдань приватизаційного процесу стане набагато чіткішим та прозорішим,  і на сам перед законнішим.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3:

Прийняття регуляторного акта 

 

Підняття соціально-економічного розвитку даної територіальної громади, поліпшення та підтримання існуючої інфраструктури. Збільшення кількості потенцій покупців та поліпшення здорової конкуренції на ринку торгівлі та виробничої діяльності, після реорганізації проданого комунального майна.

Відсутні

Забезпечує повне виконання всіх вимог сучасності щодо приватизації після прийняття рішення про роздержавлення державного майна. Сприятиме покращенню соціально-економічного розвитку.

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта

Відсутність необхідності контролю даного процесу

Недоотримання інвестицій від фізичних або юридичних осіб, які б могли стати потенційними покупцями комунального майна. У громадян витрати будуть відсутніми, а територіальна громада м. Попасна може понести в свою чергу вже у 2017 втрати на загальну суму близько 130 382 грн.. Затрати великої кількості часу на для реалізації поставлених цілей. Відсутність впевненості щодо вирішення цього питання . якщо залишити вирішення ситуації на самоплив.

Відсутність затвердженого рішення (Програми) про приватизацію майна комунальної власності призведе до не контрольованості процесу приватизації даної територіальної громади м. Попасна. Залишення даної проблеми без вирішення, тобто довіритися само регулятивним процесам суперечить діючому законодавству, сучасним вимогам та європейському зразку приватизації

Альтернатива 2:

Саморегуляція

Відсутні

 Затрати у держави, суб’єктів господарювання та громадян відсутні, адже потреба офіційної регуляції даного процесу відсутня.

Може нести небезпеку для державного та комунального майна

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3:

Прийняття регуляторного акта 

 

Причини відмови від альтернативи відсутні. Обрана альтернатива приведе діюче законодавство у відповідність до вимог сучасності, європейських норм та встановить рівні  умови під час приватизаційного  процесу, як для юридичних осіб так і для фізичних.

Якщо у діючому законодавстві, згідно якого розроблено регуляторний акт, будуть відбуватися зміни, то ці зміни можуть суттєво впливати на положення пропонуємого регуляторного акта.  Якщо ці зміни у законодавстві будуть нести більш жорсткий характер, чіткіші норми та положення щодо приватизації, то це буде позитивно вплине. Задля дотримання цих вимог необхідним буде лише внести у регуляторний акт зміни згідно змін у законодавстві. Якщо навпаки, зміни у законодавстві будуть мати характер «послаблюючий», виконувати контроль за комунальним майном стане складніше через корупцію, можливу упередженість у прийняті рішень щодо приватизації і т.ін.

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта

Не відповідає діючому законодавству. Порушує права органів місцевого самоврядування, якими їх наділено Законом України «Про місцеве самоврядування» та Конституції України.

Відсутня

Альтернатива 2:

Саморегуляція

Вигоди  є мінімальними, а точніше можливе приховання фактів незаконної приватизації комунального майна, використання зв’язків (упередженого ставлення) та для досягнення поставленої мети корупційними методами.

Відсутня

 

 

 1. 5.      Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

 

Механізмом для розв’язання вище зазначеної проблеми є прийняття проекту рішення «Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна на 2017-2020 роки», що буде полягати у сприянні до збалансованості інтересів  органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. Цей механізм передбачає виконання наступних заходів:

 • встановлення принципу простоти сприяння, прозорості процедур, впровадження широкого інформаційного забезпечення потенційних покупців майна комунальної власності;
 • встановлення рівних умов фізичних та юридичних осіб при приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальної громади

м. Попасна;

 • встановлення чіткого переліку документів, необхідних для здійснення процедури приватизації та відчуження майна;
 • встановлення максимально оптимальних  строків розгляду документів і їх погодження, підготовки та прийняття відповідних рішень у ході приватизації та відчужені майна.
 • органи місцевого самоврядування отримають додаткові надходження до місцевого бюджету.    

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест) 

 

Органами  місцевого самоврядування додаткові витрати не передбачаються.

Частково здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 06.12.2016 р. по 31.12.2017 р.

Порядковий номер 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) 

Кількість учасників консультацій, осіб 

Основні результати консультацій (опис) 

1

Опитування суб’єктів малого підприємництва

40

Отримано інформацію щодо кількості суб’єктів, які мають намір приватизувати майно комунальної власності територіальної громади міста Попасна. Зауважень або заперечень щодо положень запропонованого регуляторного акту та введення його в дію надано не було.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 40 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 23 (одиниць) та мікропідприємництва 17 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 57,5 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Витрати суб’єктами малого підприємництва на виконання вимог регулювання не передбачаються.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Витрати суб’єктами малого підприємництва на виконання вимог регулювання не передбачаються.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Строк дії запропонованого регуляторного акту не обмежений.

Термін його дії може бути змінений, якщо у чинному законодавстві відбудуться зміни з питань, які порушені у цьому акті.

Термін набуття чинності регуляторним актом згідно діючого законодавства – після його офіційного оприлюднення.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Згідно цілей запропонованих у пункті 2 цього аналізу, показниками, які будуть визначати результативність є:

 • кількість приватизованих об’єктів;
 • кількість громадян, які отримали роботу внаслідок реорганізації об’єкта комунальної власності під торгову точку, торгово-виробничий об’єкт тощо;
 • кількість осіб – суб’єктів господарювання на яких поширюється та буде поширюватися дія запропонованого регуляторного акта;
 • сума надходжень до місцевого бюджету після приватизації майна комунальної власності.


9.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Згідно діючого законодавства, а саме, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» щодо цього акту буде здійснене базове, повторне та періодичне відстеження у відповідності до встановлених строків вище зазначеним Законом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання  чинності  більшості  його положень, уповноваженим органом Попаснянської міської ради, а саме, відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня закінчення повторного відстеження.

У процесі відстеження будуть застосовуватися статистичні та соціологічні дані.

Вид даних (статистичні та опитування), за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності.

Цільовими групами для проведення опитів та отримання статистичних даних будуть суб’єкти малого підприємництва.

 

 

Заступник міського голови                                                                                 Д.В. Хащенко

 

Розробник:

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, архітектури, містобудування

та землеустрою виконавчого комітету

Попаснянської міської ради                                                                                  М.О. Бондарева

Важливо!
 • Вітаємо з Днем народження!
 • До уваги членів виконавчого комітету!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник