Попаснянська міська рада

Аналіз впливу регуляторного акта:

проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради

«Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті»

 

 

Підготовлений аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті» (далі Аналіз), розроблено відповідно до вимог Законів України "Про засади державно регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11 березня 2004 року № 308.

 

Назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської

ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення

пасажирів у міському пасажирському транспорті».

 

Регуляторний орган:  Попаснянська міська рада 

 

Розробник проекту регуляторного акта: виконавчий комітет Попаснянської міської ради

 

Контактний телефон:       064-74-2-10-89

У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне:

 1. 1.     Визначені проблеми, які передбачається розв'язати шляхом державного  регулювання

 

Станом на сьогоднішній день, вартість перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом становить 3,00 грн.

Зазначений тариф затверджений рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 20.05.2015 року № 32 «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті».

Наразі, в розрахунках собівартості транспортних послуг ціна палива встановлена на рівні 22,40 грн./1 л.

У порівнянні із початком 2016 року, вартість дизельного палива зросла на 14,6 %, вартість щоденної заправки зросла на 14 %, автомобільних шин на 14 %, акумуляторів на 7 %, моторних олив на 26.5 % та трансмісійних олив – на 13,8%, а якщо брати до уваги те, що тариф не змінювався з травня 2015 року, зазначені показники будуть більшими в 1,5 рази.

Відповідно до п.1.6. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», перегляд тарифів повинен здійснюватися у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності підприємств-перевізників, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Враховуючи наведене, підприємство, яке здійснює перевезення пасажирів у

м. Попасна, подали до Попаснянської міської ради розрахунки тарифів на перевезення пасажирів при ціні палива 22,40 грн./л з ПДВ. Згідно з розрахунковими (нормативними) витратами вартість перевезення 1 пасажира по підприємству-перевізнику становить 5 грн. (для автобусів, які працюють у звичайному режимі руху).

У проекті тарифів застосований рівень прибутку до 20 %.

Крім цього, з 01.01.2017 року заробітня платня підвищилася в два рази - з 1600 грн. до 3200 грн., що є впливовим фактором на ціноутворення та безпосередньо на вартість проїзду в автобусі загального користування міського значення.

Також, пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

На основі поданих розрахунків тарифу, підготовлено проект рішення Попаснянської міської ради “Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міскому пасажирському транспорті”, згідно з яким пропонується встановити тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті на рівні 5 грн. з однієї людини за одну поїзду.

 

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання,

Так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

Наразі встановлена вартість тарифу на перевезення одного пасажиру є не об’єктивною у зв’язку з тим, що є велика залежність від курсу іноземної валюти (американського долару) до української гривні, яка щодня диктує підняття цін на товар, комунальні послуги та інші необхідні для життєзабезпечення речі. Також додається нестабільна економічна ситуації в країні у зв’язку з подіями на сходи України. Тому, тариф на перевезення одного пасажира у громадського пасажирському транспорт встановлений у 2015 році і, який є актуальним і дії сьогодні не відшкодовує та тих фактичних затрат, які несе підприємство для обслуговування транспортних засобів у своєму автопарку та не відображає актуальної собівартості послуги з перевезення пасажирів.  

 

 1. 2.         Визначені цілі державного регулювання

 

Прийняття нового тарифу на перевезення пасажирів у громадському пасажирському транспорті має привести до реалізації таких цілей, як:

 

 • забезпечення безпеки та якості транспортних послуг з перевезення пасажирів у міському транспорті;
 • збільшення ефективності використання транспортних засобів;
 • приведення у відповідність до сьогоднішніх цін та до відшкодування збитків тарифу на послуги з перевезення пасажирів у громадського транспорті

м. Попасна;

 • створення умов для функціонування сфери пасажирських перевезень на принципах самоокупності;
 • зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.
 1. 3.         Визначені та оцінені усі прийнятні альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Залишити актуальні на сьогоднішній день діючи тарифи, які не відшкодовують фактичних витрат на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті.

Альтернатива 2:

Прийняття регуляторного акта (запровадження регулювання)

Прийняття запропонованого проекту рішення «Про становлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті».

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Відсутні

Погіршення фінансового становища учасників ринку транспортних послуг, зростання загального рівня напруги серед перевізників та можливість дестабілізації функціонування транспортної галузі в цілому.

Альтернатива 2:

Прийняття регуляторного акта (запровадження регулювання) 

 

Збільшення надходжень від сплати обов’язкових податків та платежів підприємствами-перевізниками.

Необхідність підняття соціальних стандартів для населення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Незмінні витрати на проїзд

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття регуляторного акта (запровадження регулювання) 

 

Покращення рівня транспортного обслуговування шляхом забезпечення високої регулярності руху та забезпечення належного технічного стану рухомого складу.

Збільшення витрат на проїзд, зростання соціальної напруги серед населення міста.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

У зв’язку з тим, що місто знаходиться в зоні АТО,  послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті надає лише 1 суб’єкт господарювання. Тому, під дію регулювання підпадає лише він. Залучити інших перевізників для здорової конкуренції неможливо, у зв’язку з тим, що вони відмовляються працювати на території міста, де можливі артилерійські обстріли та втрата транспортного засобу, яку буде дуже важко відшкодувати.

Показник

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання , що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

1

 

 

 

100

 

-

 

 

 

0

 

1

 

 

 

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Відсутні

Погіршення технічного стану рухомого складу.

Відтік кваліфікованих водіїв з підприємства.

Альтернатива 2:

Прийняття регуляторного акта (впровадження регулювання) 

 

Покращення фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання.

Можливе оновлення рухомого складу, проведення його ремонту та технічного обслуговування.

Стабільна робота транспортної галузі в

м. Попасна.

Збільшення показників перерахування передбачених чинним законодавством обов’язкових податків та платежів.

 

 1. 4.         Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

1

Залишення діючих тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті не вирішуватиме проблему невідповідності вартості проїзду по відношенню до реальних витрат перевізників, пов’язаних із зростанням паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, заробітної плати тощо.

Альтернатива 2:

Прийняття регуляторного акта (запровадження регулювання) 

 

2

Збільшення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в міському громадському транспорті частково та тимчасово зменшить проблематику, однак, деякі важливі та критичні аспекти залишаться невирішеними (регулярне зростання курсу іноземної валюти, до якого прив’язуються постачальники запасних частин, виробники палива тощо провокуватиме неодноразові порушення вказаного питання).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2:

Прийняття регуляторного акта (запровадження регулювання) 

 

Збільшення бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Підвищення регулярності руху транспорту на маршрутах шляхом зменшення кількості повернення рухомого складу з маршрутів з технічних причин протягом робочого дня, якості ремонту рухомого складу та його естетичного вигляду.

Збільшення обсягів вільних обігових коштів у перевізників.

Збільшення вартості проїзду для громадян.

Збільшення для перевізників бази оподаткування та обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

Витрати на оборотні активи (матеріали) та документацію, які необхідні для виконання регуляторного акту.

Витрати часу основного персоналу, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту.

Вказаний альтернативний спосіб хоча б частково, на тимчасовій основі, сприятиме організації стабільної роботи громадського транспорту.

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Відсутність додаткових витрат для пасажирів.

Передбачення субвенцій на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Додаткове фінансове навантаження на перевізників, погіршення якості надання транспортних послуг.

Даний спосіб не є прийнятним для використання в межах сьогоднішньої складної ситуації на ринку пасажирських перевезень та відсутності державної підтримки.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2:

Прийняття регуляторного акта (запровадження регулювання) 

 

Прийнятна, адже частково вирішує проблемне питання. 

На дію акта можуть впливати економічні показники, які залежать від вартості пального, запчастин, рівня мінімальної заробітної плати тощо.

Альтернатива 1:

Не прийняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему. 

Відсутня

  

 5.     Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом для розв’язання вище зазначеної проблеми є прийняття проекту рішення «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті», яке буде полягати у сприянні відшкодування витрат на пмм, паливо та ремонт автотранспортних засобів. Цей механізм передбачає виконання наступних заходів:

 • забезпечення безпеки та якості транспортних послуг з перевезення пасажирів у міському транспорті;
 • збільшення ефективності використання транспортних засобів;
 • приведення у відповідність до сьогоднішніх цін та до відшкодування збитків тарифу на послуги з перевезення пасажирів у громадського транспорті

м. Попасна;

 • створення умов для функціонування сфери пасажирських перевезень на принципах самоокупності;
 • зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.

Також, Попаснянська міська рада виносить на громадське обговорення питання щодо підвищення тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті.

6.     Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органами  місцевого самоврядування додаткові витрати не передбачаються.

Витрати суб’єктами малого підприємництва на виконання вимог регулювання не передбачаються.

7.     Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Строк дії запропонованого регуляторного акту не обмежений.

Його дія може бути припинена, якщо буде прийнято новий регуляторний акт з цього питання. Під час проведення відстеження результативності регуляторного акту, результати будуть враховуватися та за потреби вноситимуться зміни до регуляторного акту.

Термін набуття чинності регуляторним актом згідно діючого законодавства – після його офіційного оприлюднення.

8.     Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Згідно цілей запропонованих у пункті 2 цього аналізу, показниками, які будуть визначати результативність є:

 • забезпечення безпеки та якості транспортних послуг з перевезення пасажирів у міському транспорті;
 • збільшення ефективності використання транспортних засобів;
 • створення умов для функціонування сфери пасажирських перевезень на принципах самоокупності;
 • зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.                                                                                                     9.     Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного актаЗгідно діючого законодавства, а саме, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» щодо цього акту буде здійснене базове, повторне та періодичне відстеження у відповідності до встановлених строків вище зазначеним Законом. 
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання  чинності  більшості  його положень, уповноваженим органом Попаснянської міської ради, а саме, відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради. 
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня закінчення повторного відстеження.
У процесі відстеження будуть застосовуватися статистичні та соціологічні дані. 
Вид даних (статистичні та опитування), за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності. 
Цільовими групами для проведення опитів та отримання статистичних даних будуть мешканці міста Попасна. 
 

Заступник міського голови                                                                                 Д.В. Хащенко       

 

Розробник:

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, архітектури, містобудування

та землеустрою виконавчого комітету

Попаснянської міської ради                                                                                  М.О. Бондарева

 

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник