Попаснянська міська рада

Аналіз впливу регуляторного акта:

проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів

у м. Попасна на 2018-2022 роки»

Підготовлений аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Попасна на 2018-2022 роки» (далі - Аналіз), розроблено відповідно до вимог Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11 березня 2004 року № 308.

Назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Попасна на 2018-2022 роки».

Регуляторний орган:  виконавчий комітет Попаснянської міської ради 

Розробник проекту регуляторного акта: відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

Контактний телефон:  064-74-2-10-89, 064-74-2-03-89

У процесі підготовки Аналізу було здійснено наступне:

 1. Визначено проблеми, які передбачається розв'язати шляхом державного  регулювання

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами» від 21 січня 2010 року №1825-VI, до повноважень органів місцевого самоврядування віднесені повноваження щодо затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких). Також Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» встановлено, що норми утворення побутових відходів використовуються під час розрахунків витрат з їх вивезення.

 Хотілося б зазначити, що кожним з підприємств міста проведено аналіз своєї діяльності та вони зазначають, що з року в рік кількість сміття у місті лише збільшується.  

Таким чином, норми надання послуг із вивезення побутових відходів є важливим показником у системі санітарного очищення міста Попасна. який є необхідним для:

- використання під час планування робіт з організації збирання, зберігання, перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів;

- визначення необхідної кількості обладнання для збирання, зберігання та перевезення побутових відходів та обслуговуючого персоналу у сфері поводження з ними;

- розрахунків вартості послуг із вивезення побутових відходів.

Затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану міста, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів, а також дозволить їм покращити свій фінансовий стан,  підвищить якість надання послуг із вивезення побутових відходів та рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання

Так

-


Слід зазначити, що зазначена проблема не може бути вирішена ринковим способом, оскільки затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Попасна на 2018-2010 роки знаходиться виключно у компетенції органів місцевого самоврядування, а саме, виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Також вище зазначену проблему неможливо вирішити за допомогою наявних регуляторних актів, оскільки наявних регуляторних актів стосовно регулювання зазначеного питання виконавчим комітетом Попаснянської міської ради на даний час не було прийнято.

Розв’язання існуючої проблеми можливо лише шляхом регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Попасна на 2018-2010 роки». 

 2. Визначені цілі державного регулювання

Метою прийняття рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради є затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Попасна на 2018-2020 роки.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення вищезазначених цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів

Визначено наступні прийнятні альтернативи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

 

Залишення існуючої ситуації без змін

Альтернатива 2:

 

Прийняття запропонованого регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Попасна на 2018-2020 роки»

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілі

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

 

Дотримання вимог чинного законодавства України у сфері поводження з побутовими відходами завдяки прийняттю рішення виконкому м/р «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Попасна на 2018-2020 роки»

Відсутні

 

3.3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

 

Покращення санітарно-епідеміологічної ситуації на території всього м. Попасна

Відсутні

 

3.4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

2

 

 

 

 

100

 

0

 

 

 

 

0

 

20

 

 

 

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

 

Збільшення надходжень по сплаті за послуги з вивезення побутових відходів на рахунки підприємств, які надають послуги з вивезення побутових відходів, шляхом перерахунку вартості надання послуг з вивезення побутових відходів на підставі норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Попасна на 2018-2020 роки. Забезпечення фінансової стабільності підприємств шляхом самоокупності

Відсутні

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.


Обираючи найбільш оптимальний альтернативний спосіб досягнення цілі слід зазначити, що перша альтернатива не сприяє досягненню мети державного регулювання та залишить існуючу ситуацію без змін, що є неприйнятно та не відповідає чинному законодавству.

Що до другої альтернативи, то слід зазначити, що вона є найбільш оптимальною та вигідною з точки зору досягнення зазначеної мети. Також вона сприятиме дотриманню принципів статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

 

1

Дана альтернатива не сприяє досягненню мети державного регулювання та дотримання нововведених норм

Альтернатива 2:

 

4

Дана альтернатива сприяє у досягненні зазначеної мети, насамперед упорядкуванню норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Попасна

 

Рейтинг резуль-татив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

 

1

Вигоди відсутні

 

Не потребує додаткових витрат

 

4

Чітка координація дій при розрахунку тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у м.Попасна.

Не потребує додаткових

витрат

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

Не відповідає вимогам чинного законодавства

Відсутність затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Попасна на 2018-2020 роки, що будуть регулювати відносини не дасть змоги якісно та своєчасно надати послуги з вивезення побутових відходів, утримувати місто у належному санітарному стані.

4

Відповідає вимогам чинного законодавства. Упорядковує відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Попасна

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути організаційні чинники, зокрема неналежне виконання, або не виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері поводження з відходами на території                         м. Попасна вимог даного регуляторного акта.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання вище вказаної проблеми є прийняття рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Попасна на 2018-2022 роки». З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради, воно буде оприлюднене на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради та в міськрайонній газеті «Попаснянський вісник».

Також при прийнятті запропонованого акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

–  установлення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;

– планування робіт з організації збирання, зберігання, перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів;

– упровадження договірних відносин між споживачами та виконавцями послуг із вивезення побутових відходів;

– підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів;

– застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення.

Додатково повідомляємо, що Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України розробило НОРМИ надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Попасна на 2018–2022 роки:

Норма надання послуг з вивезення великогабаритних відходів (ВГВ) в житловому секторі складає – 0,08 м3 на рік на одного мешканця.

Середня щільність твердих побутових відходів, які утворюються у житлових будинках, а також на підприємствах, установах і організаціях, складає – 167,92 кг/м3.

№ з/п

Об’єкт утворення ТПВ

Розрахункова одиниця

Норма на одну розрахункову одиницю

Середня щільність

середня на рік

середня на місяць

середня на добу

м3

м3

л

кг/ м3

1. 

Житлові будинки багатоквартирні, одноквартирні. Упорядковані (з наявністю усіх видів благоустрою)

1 мешканець

1,991

0.166

5,455

175,5

2. 

Житлові будинки індивідуальної забудови (будинки приватного сектору), з присадибною ділянкою

1 мешканець

2,198

0,183

6,022

217,7

3. 

Гуртожитки

1 місце

0,755

0,063

2,070

144,4

   4.

Лікарні

1 ліжко

1,157

0,096

3,171

169,4

5. 

Поліклініки

1 відвідування

0,020

0,002

0,079

128,5

    6.

Аптеки

2 торг. площі

0,081

0,007

0,221

181,8

    7.

Адміністративні та громадські установи та організації

1 робоче місце

0,344

0,029

1,375

159,4

    8.

Загальноосвітні школи

1 учень

0,194

0,016

0,778

153,2

9. 

Ліцеї, профтехучилище

1 учень

0,196

0,016

0,782

149,2

10. 

Дошкільні навчальні заклади

1 місце

0,524

0,044

2,095

147,9

11. 

Промтоварні заклади торгівлі

2 торг. площі

0,256

0,021

0,701

93,3

    12.

Продовольчі заклади торгівлі

2 торг. площі

0,894

0,074

2,448

103,7

13. 

Ринки

2 торг. площі

0,050

0,004

0,136

130,9

14. 

Заклади культури і мистецтва

1 місце

0,240

0,020

0,960

126,1

15. 

Підприємства побутового обслуговування

1 робоче місце

1,225

0,102

3,357

133,3

16. 

Вокзал, автовокзал

1 кв.м. па.пл.

0,871

0,073

2,388

134,5

17. 

Заклади громадського харчування (ресторани, кафе, їдальні та ін.)

1 місце

1,075

0,090

2,945

149,6

 

Мінімальні норми надання послуг з вивезення рідких відходів

Найменування об’єкта

Мінімальна добова норма надання послуг з вивезення рідких побутових відходів (літрів)

Рідкі відходи, на одну людину

25

 

6. Обґрунтування можливості досягнення мети.

Збільшення фінансових надходжень стабілізує роботу підприємств, що сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану в місті Попасна.

Категорія суб’єктів, на які впливає документ

Органи влади

Вигоди

Витрати

Вирішення питання своєчасного і якісного виконання послуг санітарної очистки міста.

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Вигоди

Витрати

Забезпечення обслуговування об’єктів за погодженим графіком на вивезення побутових відходів, скорочення строків виконання замовлень та підвищення якості обслуговування, що сприятиме дотриманню встановлених санітарних норм.

Збільшення плати за послуги.

Населення

Вигоди

Витрати

Виконання всіх замовлень на вивезення побутових відходів, скорочення строків виконання замовлень та підвищення якості обслуговування.

Збільшення плати за послугу вивезення побутових відходів для мешканців житлового фонду – при перегляді тарифів на вказану послугу.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.  

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

- рівень оплати послуг із вивезення побутових відходів;

- звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів;

- складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості обсягів наданих послуг із вивезення побутових відходів, рівня їх оплати, звернень громадян щодо незадовільного надання послуг із вивезення побутових відходів, складених адміністративних протоколів та сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами, наявності несанкціонованих звалищ відходів.

Базове  відстеження  результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

 

Заступник міського голови                                                                                 Д.В. Хащенко

Важливо!
 • До уваги членів виконавчого комітету!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник