Попаснянська міська рада

Аналіз регуляторного впливу  

проекту рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Попасна»

Проблема, яку передбачається розв’язати

        Відповідно до підпункту 9 пункту «а», підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», статті 3 Закону України «Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту 13 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, пункту 19 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369, пункту 1.7 Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219, пункту 25 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313, відповідно до повноважень виконавчого комітету Попаснянської міської ради, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», орган місцевого самоврядування передбачає врегулювати питання щодо порядку погодження режиму роботи  
об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення.


Цілі регулювання:
- встановлення єдиного та прозорого порядку погодження режиму роботи  
об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території міста Попасна.


Визначення та оцінка прийнятих альтернативних
способів досягнення визначених цілей


Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

Причини відмови
від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

- забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання

 

- проблема не розв’язується;
- неповна відповідність принципам регуляторної політики; адекватності, збалансованості, прозорості, ефективності та врахування громадської думки.

Обраний спосіб

- побудований відповідно до вимог регулювання місцевого рівня;
- забезпечує досягнення цілей;
- відповідає потребам у вирішенні проблем.

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- покращує правопорядок у місті


Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Проектом рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території                            м. Попасна» визначає вимоги щодо порядку встановлення виконавчим комітетом Попаснянської міської ради за погодженням з суб’єктом господарювання режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Попасна. Проектом пропонується діяльність об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Попасна здійснюється у межах режиму роботи, встановленого виконавчим комітетом Попаснянської міської ради.
Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного, прозорого механізму щодо порядку погодження режиму роботи  об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення 

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта

Зміна чинного законодавства може мати як позитивний, так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.
Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений виконавчим комітетом міської ради.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- покращення громадського правопорядку в місті;
- формування єдиного порядку погодження погодження режиму роботи;
- підвищення іміджу місцевої влади

- витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог

Суб’єкти підприємницької діяльності

-  прозорість дій органу місцевого самоврядування;
- встановлення єдиних вимог до порядку отримання погодження

- приведення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення у відповідність з вимогами цього регуляторного акту

Населення

- реалізація прав та державних гарантій громадян у сфері захисту прав споживачів
- здійснення контролю за дотриманням правопорядку на об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення

відсутні

Строк дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі змін у чинному законодавстві чи в інших необхідних випадках.

Показники  результативності регуляторного акта
Статистичні показники:

 • кількість отриманих скарг з приводу недотримання режиму роботи об’єктів;
 • кількість складених протоколів за порушення тиші або громадського порядку;
 • кількість звернень суб’єктів підприємницької діяльності за погодженням режиму          роботи;
 • кількість отриманих погоджень.

Заходи, за  допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані.

 


п/п

Захід

Відповідальний
за виконання

1.

Проведення аналізу інформації щодо кількості отриманих скарг з приводу недотримання режиму роботи об’єктів

Організаційний відділ виконкому міської ради

2.

Аналіз та відстеження динаміки кількості складених адмінпротоколів за порушення тиші або громадського порядку

Організаційний відділ виконкому міської ради

          Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене протягом півроку після набрання чинності даного регуляторного акта.
З метою оцінки ступеня досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, повторне відстеження результативності буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності.
            Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

            Заступник міського голови                                                                М.М.Табачинський

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник