Попаснянська міська рада

ПРОЕКТ

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

  

РІШЕННЯ

 

 

 2011 р.

 м. Попасна

 

Про встановлення ставок єдиного податку

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись пунктом 12.3 статі 12, статтями 267 та 293 Податкового кодексу України, Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва), Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції від  Державної податкової інспекції в Попаснянському районі,  з метою виконання доходної частини бюджету, створення сприятливих умов для платників податків щодо переходу з 1 січня 2012 року на умови сплати єдиного податку, розширення кола платників податків, Попаснянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Попаснянської міської ради ставки єдиного податку (додаток 1).

2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації (відповідальний – відділ ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою).

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення та застосовується з 01 січня 2012 року.

4. Визначити таким, що втратило чинність з 01.01.2012р. рішення сесії Попаснянської міської ради від 24.05.2011р. № 12/1 «Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань фінансів, бюджету, регіональних зв’язків та комунальної власності.

 

 

Міський голова                                                                                               Ю.І.Онищенко


Додаток 1 до рішення 
Попаснянської міської ради від___№____
Ставки єдиного податку,
 які діють на території Попаснянської міської ради у% до розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового (звітного) року


Галузі економіки та види робіт Ставки єдиного податку,%
1 група платників єдиного податку 2  група платників єдиного податку
% %
  Виробництво    
15.41.0. Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв    
  до 1 тони на добу   10
  більше 1 тони на добу   15
15.61.0. Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості   15
15.81.0. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів   12
15.89.0. Виробництво харчових продуктiв, не вiднесених до iнших групувань   15
17.40.0 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 7 12
18.2. Виробництво одягу з текстілю 7 12
18.3. Виробництво одягу та виробів з хутра 8 18
19.30.0. Виробництво взуття  8 12
25.23.0 Виробництво будiвельних виробiв з пластмас    20
26.13.0 Виробництво ємностей зi скла   20
26.40. Виробництво цегли, черепиці з глини   20
26.6. Виробництво виробів з бетону та гіпсу   20
26.70.0 Оброблення декоративного та будівельного каменю   12
28.51.0. Оброблення та нанесення покриттів на метали    18
28.6. Виробництво металевих виробів загального призначення  8 12
28.7. Виробництво інших готових металевих виробів 10 20
36.1. Виробництво меблів 10 20
 
   
  Послуги     
32.30.3. Монтаж i установлення апаратури для приймання, запису  та вiдтворення звуку i зображення   16
45.21.1 Загальне будівництво будівель   20
45.22. Монтаж кроків і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи   13
45.25. Інші будівельні роботи   20
45.25.5 Цегляна і кам’яна кладка   13
45.3. Роботи з обладнання будівель   15
45.31.0. Електромонтажні роботи   20
45.31.1. Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря   20
45.33.2. Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи   15
45.42.0. Столярнi та теслярськi роботи   15
45.45.0. Iншi роботи з завершення будiвництва   15
52.71.1. Ремонт взуття  8 10
52.71.2. Ремонт виробів з шкіри та інших матеріалів 8 12
52.72. Ремонт електропобутових товарів 8 15
52.73.1. Ремонт годинників 8 15
52.73.2. Ремонт ювелірних виробів  8 18
52.74.1. Ремонт та переробка одягу 10 16
52.74.9. Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку  10 16
67.20.0. Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення   20
70.20.1. Здавання під найм нерухомого майна  виробничого призначення  (із загальною площею до 25 кв.метрів)   12
70.20.1. Здавання під найм нерухомого майна виробничого призначення (із загальною площею понад 25 кв.метрів та не більше 300 кв.метрів)   20
70.20.2. Здавання під наїм нерухомого майна невиробничого призначення   10
70.20.3. Здавання під найм земельних ділянок  (площа не перевищує  0,2 га)   20
70.32.0. Управлiння нерухомим майном   20
71.33.0. Здавання під найм офісного устаткування та комп’ютерної техніки   15
71.40.0. Прокат речей особистого користування та побутових товарів   10
72.21.0. Розроблення стандартного програмного забезпечення   18
72.30.0. Оброблення даних   18
72.50. Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ютерної техніки   15
72.60.0. Iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї (комп"ютерні салони)   20
74.12.0. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку   16
74.13.0. Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки   20
74.14.0. Консультування з питань комерційної діяльності та управління   20
74.40.0. Рекламна діяльність   18
74.81.0 Діяльність у сфері фотографії (фотосалони) 10 15
74.81.1. Виконання фоторобот 8 11
74.85.0. Надання секретарських послуг та послуг з перекладу   12
74.87.0. Надання інших комерційних послуг   20
80.10.1. Дошкільна освіта   10
80.42.0. Навчання дорослих та інші види освіти   14
85.12.0. Медична практика   18
85.13.0. Стоматологічна практика   20
85.14.0. Інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини   15
85.20.0. Ветеринарна діяльність   14
90.00.3. Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій   16
90.01.0. Збирання та оброблення стічних вод   16
90.02.0. Збирання та знищення iнших вiдходiв   14
90.03.0. Прибирання смiття, боротьба з забрудненням та подiбнi види дiяльностi   14
92.3. Ішна розважальна діяльність (дискотеки)   10
92.62.0. Iнша дiяльнiсть у сферi спорту   10
93.01.1. Прання, оброблення, чищення та фарбування білизни та інших текстильних виробів 8 14
93.02.0. Надання послуг перукарнями та салонами краси 10 14
93.03.0. Органiзацiя поховань та надання пов'язаних з ними послуг 10 18
93.04.0. Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту   16
93.05.0. Надання iнших iндивiдуальних послуг   20
99.9. Здійснення підприємницької діяльності за межами України    20
  Транспорт     
50.20.0. Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв  10 16
50.20.2 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв за замовленням населення (станції технічного обслуговування) 10 20
60.21.1. Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту   20
60.22.0. Діяльність таксі   10
60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту    17
63.21.2. Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту (диспечерські послуги)   10
63.40.0 Організація перевезення вантажів    20
71.10.0. Оренда автомобiлiв   15
71.21.0. Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устатковання   20
  Готелі та ресторани     
55.12.0. Готелі    15
55.30.1. Дiяльнiсть ресторанiв (до 20 посадочних місць)   15
55.30.1. Діяльність ресторанів                                                  (більш 20 посадочних місць)   18
55.30.2. Діяльність кафе (до 20 посадочних місць)   12
55.30.2. Діяльність кафе (більш 20 посадочних місць)   16
55.40.0. Діяльність барів (до 20 посадочних місць)   11
55.40.0. Діяльність барів більш (20 посадочних місць)   12
55.51.0. Діяльність їдалень   12
55.51.2. Діяльність шкільних їдалень і кухонь   7
55.52.0. Послуги з постачання готової їжі   10
  Оптова та роздрібна торгівля    
50.30.2. Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям   16
51.18.0. Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами   20
51.90.0. Інші види оптової торгівлі   20
52.11.0. Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою  продовольчого асортименту   20
52.12.0. Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту   20
52.21.0. Роздрiбна торгiвля фруктами та овочами, включаючи картоплю 7 12
52.24.0. Роздрібна торгівля хлібом та хлібобулочними виробами 7 12
52.27.2. Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами (безалкогольні напої) 7 18
52.31.0. Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами   20
52.32.0. Роздрiбна торгiвля медичними та ортопедичними товарами   20
52.41.0. Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами 7 14
52.44.1. Роздрiбна торгiвля меблями   16
52.44.9. Роздрібна торгівля іншими товарами для дому   12
52.45.0. Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо та телеапаратурою   18
52.47.1. Роздрiбна торгiвля книгами 7 12
52.47.2. Роздрібна торгівля газетами і журналами 7 12
52.47.3. Роздрібна торгівля канцелярськими товарами 7 12
52.48.1. Роздрiбна торгiвля офiсним та комп'ютерним устаткованням   18
52.48.2. Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами   20
52.48.9. Роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань 10 20
52.50.0. Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах   10
52.62. Роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках 10 10
  Сільське господарство, лісове господарство     
01.11.0. Вирощування зернових та технiчних культур    
  до 20 га   8
  від 21 га до 40 га   12
  від 41 га до 50 га   15
  від 51 га та більше   20
01.12.0. Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв   12
01.21.0. Розведення великої рогатої худоби   10
01.23.0. Розведення свиней   18
01.24.0. Розведення птицi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10
01.30.0. Змiшане сiльське господарство   16
01.41.0. Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту   12
       
  Рибальство     
05.01.0. Рибальство; надання послуг у рибальствi   12
       
  Секретар ради                                                                         Т.Є. Лисиченко
Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник