Попаснянська міська рада

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Попаснянської міської ради

«Про затвердження Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна» 

 

Розробник документа: юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради

I. Визначення проблеми.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання - упорядкування взаємовідношень у сфері ритуальних послуг на території м. Попасна.

            Згідно з Законом України «Про поховання та похоронну справу»:

- організація діяльності в галузі поховання померлих здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами;

- надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 8 цього  Закону, здійснюється ритуальними службами або за договором суб'єктами господарювання  інших форм власності. Вартість таких послуг встановлюється в порядку і в межах, встановлених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Тобто виконавчим органам необхідно врегулювати питання щодо єдиного порядку для встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг для суб’єктів господарювання.

Отже, дана проблема не може бути вирішена за допомогою існуючих ринкових механізмів та потребує державного регулювання, у тому числі тому, що вартість ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг встановлюється в порядку і в межах, встановлених законодавством забезпечується виконавчим органом міської ради.

Державне регулювання пропонується здійснити шляхом запровадження цього регуляторного акту, яким передбачається затвердження:

- Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна;

- Договору про надання ритуальних послуг, пов’язаних з виробництвом та продажем предметів ритуальної належності;

- Договору про надання ритуальних послуг;

- Положення про встановлення та перегляд тарифів на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг;

- Положення про комісію щодо розгляду питань, пов’язаних з дотриманням суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Попасна, Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна та  дотримання умов договору на надання ритуальних послуг.

Дія цього регуляторного акту поширюватиметься на всій території м. Попасна, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, що бажають здійснювати діяльність та надавати ритуальні послуги, реалізовувати предмети ритуальної належності тощо, у тому числі й ті, для яких надання ритуальних послуг не є основним видом діяльності на території міста Попасна.

 

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

-

+

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Впровадженням Положення у сфері ритуальних послуг дозволить діяти єдиним вимогам, що будуть обов’язкові для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, що бажають здійснювати діяльність та надавати ритуальні послуги, реалізовувати предмети ритуальної належності тощо, у тому числі й ті, для яких надання ритуальних послуг не є основним видом діяльності на території міста Попасна, у тому числі щодо встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг.

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки регуляторні акти з зазначеного питання органами місцевого самоврядування не приймалися, при цьому на державному рівні чітке регулювання проблеми, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення відсутнє.

 

II. Цілі державного регулювання.

Основними цілями затвердження Порядку є упорядкування відносин:

- між виконавчим комітетом Попаснянської міської ради і суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, що бажають здійснювати діяльність та надавати ритуальні послуги, реалізовувати предмети ритуальної належності тощо, у тому числі й ті, для яких надання ритуальних послуг не є основним видом діяльності на території міста Попасна;

- щодо встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг що надаються суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, які уклали договори про надання цих послуг із Попаснянським комунальним підприємством «СКП».

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  цілей.

 1. Визначення альтернативних способів.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

- прийняття запропонованого регуляторного акту;

- не прийняття регуляторних актів, які б вирішували дані проблеми.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання даного питання на рівні органів місцевого самоврядування

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту, який надасть можливість запровадити єдиний Порядок взаємодії в сфері ритуальних послуг на території                        м. Попасна, у тому числі щодо встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, який забезпечить досягнення визначених цілей державного регулювання

  

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрат немає

Альтернатива 2

Отримання ритуальних послуг на території                 м. Попасна, відповідно до вимог діючого законодавства;

Оплата ритуальних послуг, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг відповідно до тарифів затверджених виконкомом.

Витрат немає

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Показник

 

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

2

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

0,1

-

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрат немає

Альтернатива 2

Чітка координація дій при встановленні тарифів на деякі ритуальні послуги.

Створення конкурентного середовища у сфері надання ритуальних послуг на території м. Попасна.

Підвищення рівня довіри до міської влади та підвищення рівня прозорості її дій.

 

Витрат немає

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг 

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) 

Бал результативності                        (за чотирибальною системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу 

Альтернатива 1

1

Відсутність Порядку, що буде регулювати відносини, які виникають у сфері ритуальних послуг на території м. Попасна, у тому числі щодо встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг що надаються суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми

 

 

Альтернатива 2

4

Встановлення чіткої та прозорої процедури у сфері ритуальних послуг на території                       м. Попасна, у тому числі щодо встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг що надаються суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми

 

Рейтинг резуль-татив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

 

1

Вигоди відсутні

 

Не потребує додаткових витрат

 

4

Чітка координація дій при встановленні тарифів на деякі ритуальні послуги.

Створення конкурентного середовища у сфері надання ритуальних послуг на території м. Попасна.

Підвищення рівня довіри до місцевої ради та покрашення стану  прозорості дій влади.

Не потребує додаткових

витрат

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми

 

Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

Не відповідає вимогам чинного законодавства

Відсутність Порядку, що буде регулювати відносини, які виникають у сфері ритуальних послуг на території           м. Попасна, у тому числі щодо встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг що надаються суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми

4

Відповідає вимогам чинного законодавства. Упорядковує відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг на території                    м. Попасна

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути організаційні чинники, зокрема неналежне виконання, або не виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері ритуальних послуг на території                         м. Попасна вимог даного регуляторного акту.

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. 

Прийняття рішення Попаснянською міською радою дозволить упорядкувати відносини між виконавчим комітетом Попаснянської міської ради і суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, що бажають здійснювати діяльність та надавати ритуальні послуги, реалізовувати предмети ритуальної належності тощо, у тому числі й ті, для яких надання ритуальних послуг не є основним видом діяльності на території міста Попасна, у тому числі щодо встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, визначених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг. Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей, визначених при розробці регуляторного акту.

Прийняття даного рішення сприятиме розвитку здорової конкуренції у сфері ритуальних послуг на території міста Попасна.

Для реалізації механізму пропонуємо проведення наступних заходів:

- підготовка проекту рішення Попаснянської міської ради «Про затвердження Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна»;

- підготовка аналізу регуляторного впливу згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- введення в дію проекту рішення  Попаснянської міської ради «Про затвердження Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна».

Реалізація механізму та заходів, направлених на розв’язання зазначених проблемних питань, не потребує бюджетних витрат на адміністративне регулювання та витрат суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання не проводиться тому що, питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання на території м. Попасна, на яких впливає проблема, не перевищує 10 відсотків. Для впровадження та виконання вимог регуляторного акту органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не будуть нести додаткові витрати.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акту - необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у зв’язку із змінами в законодавстві України.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

- кількість суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, що бажають здійснювати або вже здійснюють діяльність щодо надання ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності тощо, у тому числі й ті, для яких надання ритуальних послуг не є основним видом діяльності на території міста Попасна, на яких поширюється дія акту, не обмежується.

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб - середній (регуляторний акт розміщено на офіційному сайті Попаснянської міської ради, також копія акту надаватиметься на вимогу у разі надходження відповідних звернень);

- кількість виданих Попаснянським комунальним підприємством «СКП» дозволів на можливість виконання послуг з організації та проведення поховання на території міста Попасна суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми;

- кількість суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми яким встановлено або переглянуто тарифи на ритуальні послуги, визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг виконавчим комітетом Попаснянської міської ради.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради шляхом моніторингу статистичних даних отриманих виконавчим комітетом Попаснянської міської ради при виконанні вимог цього акту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде до набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акту. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акту.

Таким чином, структура та складові «Аналізу регуляторного впливу» вказують на ефективність запропонованого регулювання та відповідає основним принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту направляти, протягом одного місяця з дня оприлюднення, за адресою: 93301, Луганська обл., м. Попасна, вул. Мічуріна, 1, юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради або на електронну скриньку vuconcom@ukr.net.

 

 

Заступник міського голови                                                    М.М. Табачинський

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • До уваги членів виконкому!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник