Попаснянська міська рада

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРОЕКТ  

 

 

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

 ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

_________________ СЕСІЯ

 

РIШЕННЯ

 

                                                                                      «__» __________2016 р.                                             м. Попасна                                                       № ____

 

 

Про внесення змін до рішення

Попаснянської міської ради від 24.12.2015

№ 71/9 «Про оренду майна комунальної власності

територіальної громади міста Попасна»

 

            З метою вдосконалення нормативно-правової бази, врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності, на виконання рішення Попаснянської міської ради «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 26.11.2015 № 70/10  «Про План  діяльності Попаснянської  міської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік»» від 26.05.2016 № 76/5, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 26, ст.59, 73, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст.7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Попаснянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення Попаснянської міської ради від 24.12.2015 № 71/9 «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна» згідно додатку (додається). 
 2. Доручити відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради оприлюднити  дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, прав людини і свободи слова, регламенту, депутатської діяльності, етики і регуляторної політики та заступника міського голови Хащенка Д.В.

 

 

Міський голова Ю.І.Онищенко

 

 

Підготував: Коваленко, 2-03-89

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                                                          до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                          від ________2016 №____

 

 

Зміни, що вносяться до рішення Попаснянської міської ради від 24.12.2015 № 71/9 «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна»


Пункт 11.2 Додатка 1 «Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна», після підпункту:  

«-достроково на вимогу орендодавця у випадках передбачених  договором оренди Майна та чинним законодавством;», доповнити підпунктом наступного змісту:

«- достроково, якщо Орендар не вносить плату за користування майном протягом трьох місяців підряд;».

Доповнити пунктом 11.7 наступного змісту: «11.7. У разі відмови Орендодавця від договору оренди Майна, договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від договору».

Доповнити пунктом 11.8 наступного змісту: «В разі дострокового на вимогу Орендодавця припинення договору Оренди Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування майном протягом трьох місяців підряд, Орендодавець зобов’язаний надати до виконавчого комітету міської ради наступні підтверджуючі документи:

- про наявність заборгованості протягом трьох місяців підряд;

- акт про фактичне використання/невикористання орендованого Майна, складений комісією Орендодавця (балансоутримувача).

Вказане питання розглядається конкурсною комісією та виноситься на розгляд виконавчого комітету Попаснянської міської ради.».

Пункт 5.2 Додатка 2 «Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Попасна» доповнити підпунктом 5.2.5 наступного змісту: 

«5.2.5 розгляд питань, щодо пролонгації та припинення договорів оренди Майна.

Пункт 10.6 Додатка 4 «Типовий Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна», доповнити підпунктом наступного змісту:       

 «-у разі використання Майна не за цільовим призначенням».

 

            Міський голова Ю.І.Онищенко

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник