Попаснянська міська рада

Аналіз впливу регуляторного акта:

проект рішення Попаснянської міської ради

Про несення змін до рішення Попаснянської міської ради від 24.12.2015 № 71/9 «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна» 

 1. 1. Визначення проблеми, яку планується розв`язати.

 

Комунальна власність - одна із складових економічної основи місцевого самоврядування взагалі. Органи місцевого самоврядування від імені територіальних громад здійснюють надане Конституцією України право виконувати всі майнові операції, не заборонені чинним законодавством, тобто передавати майно в користування, здавати його в оренду, заставляти, продавати, купувати, тощо.

Важливою складовою ефективного управління комунальною власністю є оперативність надання комунального майна в оренду, прозорість процедур, встановлення чітких “правил гри”.

Орендарі комунального майна територіальної громади забезпечують надходження до місцевого бюджету і тому органи місцевого самоврядування  зацікавлені в удосконаленні, спрощенні, максимальній прозорості процедур надання об’єктів комунального майна в оренду, так і припинення договорів оренди та повернення майна з користування, оскільки від цього залежить оперативність надання майна в оренду, отже – і скоріше надходження коштів до бюджету міста.

Необхідність внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 № 71/9 «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна» (далі – Положення) викликано:

 • необхідність врегулювання можливості та порядку припинення договорів оренди комунального майна достроково, якщо Орендар не вносить плату за користування майном протягом трьох місяців підряд;
 • корекції вже існуючих Положень та порядку щодо орендних відносин, відповідно до положень чинного законодавства, які не були враховані під час його розробки.

Відтак, проблему неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, або чинного регуляторного акту.

Суб’єкти на яких справляє негативний вплив відсутність даного регуляторного акта - орендодавці (балансоутримувачі) комунального нерухомого майна та територіальна громада в особі міської ради.

 1. 2. Визначення цілей.

Проблема є актуальною, оскільки в зв’язку з проведенням на території міста Попасна антитерористичної операції, багато орендарів, які не вносять орендну плату протягом тривалого часу, що призводить до збитків орендодавців та значних втрат бюджету. В свою чергу, відповідно до приписів статті 782 Цивільного кодексу України, «Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору». Згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 291 Господарського кодексу України, договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених Цивільним кодексом України для розірвання договору найму, в порядку, встановленому статтею 188 Господарського кодексу України. Правові наслідки припинення договору оренди визначаються відповідно до умов регулювання договору найму Цивільним кодексом України.

Таким чином, запропонованим регуляторним актом, пропонується внесення змін до чинного Положення про оренду майна, з включенням додаткової підстави для припинення договору оренди та механізм його реалізації.

Прийняття вказаного рішення повинно привести до реалізації наступник цілей:

 • запровадження додаткової, передбаченої чинним законодавством підстави для припинення договору оренди майна та встановлення процедури її реалізації;
 • чіткий механізм майнових взаємовідносин Орендодавець – Балансоутримувач – Орендар та рівень відповідальності у процесі надання майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна в оренду. 

3. Визначення альтернатив.

Перша альтернатива – збереження існуючого Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна, - є неприйнятною, через його недосконалість.

Друга альтернатива – прийняття цього рішення та внесення змін до Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Попасна – є адекватною ситуації, що склалася, спрямована на вирішення проблеми та досягнення поставлених цілей.

4. Механізм і заходи для досягнення цілей.

Досягнення поставлених цілей планується шляхом реалізації наступних механізмів і заходів:

 • встановлення чіткого переліку документів, необхідних для здійснення процедури припинення договору оренду майна;
 • встановлення чіткого механізму майнових взаємовідносин між Орендодавцем, Балансоутримувачем об’єкту  оренди та Орендарем;
 • встановлення меж повноважень та міри відповідальності для всіх суб’єктів орендних відносин щодо майна комунальної власності. 

5. Досягнення цілей.

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення, пов’язане з його прийняттям.

Його впровадження дозволить:

 • удосконалити організаційно-економічний механізм розгляду припинення договору оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна;
 • встановити чіткий перелік документів, який необхідно подавати до виконавчого комітету імської ради, для вирішення питання щодо припинення договорів оренди майна.

6. Очікувані результати.

Аналіз вигод та витрат.

Сфера інтересів міської влади:

 • підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна;
 • удосконалення процедури розгляду припинення договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна;

Сфера інтересів СПД:

 • інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності з питань оренди майна;
 • консультаційно-методична допомога при здійсненні процедури надання майна в оренду;
 • забезпечення умов для розвитку бізнесу.

Витрати від реалізації цього регуляторного акту: відсутні, як з боку міської ради, так і з боку СПД.

7. Строк дії.

Строк дії регуляторного акту - безстроковий. Він може бути обмежений внесенням змін до чинного законодавства України.

8. Показники результативності.

Кількісний показник:

 • загальна площа об’єктів комунальної власності передана в оренду;
 • надходження коштів від передачі в оренду об’єктів комунальної власності до бюджету;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, які уклали договори оренди;
 • кількість орендарів з якими припинений договір оренди.

Якісний показник:

 • загальна тривалість процедури припинення договору оренди майна комунальної власності;
 • прозорість процедури припинення договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна;
 • вдосконалення механізму взаємодії між Орендодавцем, Балансоутримувачем та орендарем;
 • рівень надходженнян коштів від оренди.

9. Відстеження результативності. 

Відстеження результативності буде здійснюватися за наступними показниками:

-  відстеження динаміки зростання надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності;

- опитування орендарів про неузгодженість прийнятого регуляторного акта існуючим умовам надання в оренду комунального нерухомого майна;

-  відстеження змін в чинному законодавстві;

- відстеження кількості площі переданої в оренду.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.

Відповідальний за відстеження результативності регуляторного акту – відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

 

 

Начальник відділу ЖКГ, архітектури,

містобудування та землеустрою

виконкому міської ради М.О.Бондарева

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник